BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 21/11/2019 10:28. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 04/12/2019 15:26. xem:4057


BẢNG TỔNG HỢP THU CHI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THỜ (4/12/2019)

STT

Nội dung

GT quyết toán

Đã thanh toán

Còn lại

I.

GÓI THẦU XÂY DỰNG

2.130.000.000

1.395.000.000

735.000.000

II.

GÓI THẦU PHẦN MỘC

1.033.390.000

895.000.000

138.390.000

III

GÓI THẦU PHẦN BÀN THỜ, ĐỒ THỜ GỖ

133.000.000

133.000.000

0

IV

CÔNG ĐỨC BẰNG HiỆN VẬT QUY ĐỔI

312.360.000

286.360.000

26.000.000

1

Thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, in ấn phục vụ công trình

22.500.000

22.500.000

0

2

Bộ đồ đồ sứ bát tràng để trên bàn thờ, nhà thờ

30.950.000

30.950.000

0

3

2 kim tự tháp đá Thạch Anh đặt trên nóc Thượng điện

1.700.000

1.700.000

0

4

7 bát hương, đế bát, 4 cặp đèn thờ Sen, đèn phật tiếp dẫn

7.370.000

7.370.000

0

5

Thắng công đức Bộ tam sự bằng đồng

17.500.000

17.500.000

0

6

Ông Hữu bà Giáo thanh toán tiền lư hương bằng đá tự nhiên

7.000.000

7.000.000

0

7

Anh San mua bộ cột cờ, chống sét, phong thủy

23.000.000

23.000.000

0

8

6 cây cau lùn và 2 cặp lục bình để trên bàn thờ

8.200.000

8.200.000

0

9

In ấn 500 bức Tâm thư

4.000.000

4.000.000

0

10

Bộ cửa nhà Trung điện + 2 bộ bàn ghế trong nhà thờ

84.140.000

84.140.000

0

11

Mua 106  m2  đất làm cổng (Của chị Yên)

106.000.000

80.000.000

26.000.000

V

THỜ CÚNG, TẾ LỄ, CHI KHÁC

70.899.000

70.899.000

0

1

Sắm lễ cho 2 ngày 1/2 và khởi công 6/2 (AL)

8.316.000

8.316.000

0

2

Sắm  lễ cho lễ dựng nhà và đặt rồng.

3.500.000

3.500.000

0

3

Mua đồ dùng nhà thờ, lễ tiếp linh.

8.157.000

8.157.000

0

4

Sắm đồ lễ mặn cho lễ tiếp linh

1.680.000

1.680.000

0

5

Sắm lễ cầu siêu phả độ, khánh thành phần âm nhà thờ.

45.366.000

45.366.000

0

6

 

 

7

Tiền điện nhà thờ 3 tháng 4,5,6

780.000

780.000

0

8

Mua dụng cụ nhà thờ, tổng vệ sinh, phông rạp dịp hoàn thành..

3.100.000

3.100.000

0

VI

HẠNG MỤC CHƯA THỰC HIỆN

92.000.000

0

92.000.000

1

Xây đài hóa vàng

10.000.000

0

10.000.000

2

Xây bờ tường nhà chị Yên

12.000.000

0

12.000.000

3

Tổ chức lễ khánh thành

60.000.000

0

60.000.000

4

Hòm công đức.

3.000.000

0

3.000.000

5

In Gia phả

2.000.000

0

2.000.000

6

In bảng vàng công đức

2.000.000

0

2.000.000

7

Bia đá trước cổng nhà thờ

3.000.000

0

3.000.000

 

TỔNG CỘNG

3.771.649.000

2.780.259.000

991.390.000


TỔNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP ĐẾN NGÀY 04/122,808,960,000CÒN THIẾU962,689,000

Để tham khảo thêm chi tiết thu, chi mời mọi người xem ở các địa chỉ:
Bảng đóng góp công đức xây dựng nhà thờ      +      Bảng đóng góp công đức cầu siêu phả độ  
Nghiệm thu, quyết toán hạng mục xây dựng     +      Nghiệm thu, quyết toán hạng mục phần mộc
Mọi người nghiên cứu, chỗ nào chưa rõ cần giải thích xin trao đổi trên mạng hoặc gọi điện cho Hải Sơn theo số 0983055516. 
Trân trọng cảm ơn.

Bình luận ( 0 )
.