Chi tiết chi tiêu quỹ họ phục vụ chăm sóc từ đường, hương khói tổ tiên năm 2020

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 01/01/2021 00:52. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 01/01/2021 00:56. xem:2560

STT

Người công đức

Ngày chi

Số tiền

I

TIỀN HƯƠNG KHÓI

 

39,184,000

1

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/12/2019

01-12-19

400,000

2

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/12/2019

15-12-19

400,000

3

Chi sắm đồ thờ tết 2020

30-12-19

1,193,000

4

Chi làm các mâm, đồ mặn cúng tết 2020

30-12-19

3,330,000

5

Chi cúng rằm tháng giêng

15-01-20

425,000

6

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/2/2020

01-02-20

400,000

7

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/2/2020

15-02-20

400,000

6

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/3/2020

01-03-20

400,000

7

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/3/2020

15-03-20

400,000

6

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/4/2020

01-04-20

400,000

7

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/4/2020

15-04-20

400,000

6

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/4/2020 nhuận

01-04-20

400,000

7

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/4/2020 nhuận

15-04-20

400,000

6

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/5/2020

01-05-20

400,000

7

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/5/2020

15-05-20

400,000

6

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/6/2020

01-06-20

400,000

7

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/6/2020

15-06-20

400,000

8

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/7/2020

01-07-20

400,000

9

Chi sắm lễ, làm mâm rằm tháng 7 năm 2020

15-07-20

5,200,000

10

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/8/2020

01-08-20

400,000

11

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/8/2020

15-08-20

400,000

12

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/9/2020

01-09-20

400,000

13

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/9/2020

15-09-20

400,000

14

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/10/2020

19-01-20

400,000

15

Chi tạ đất nhà thờ ngày 9/10

10-09-20

3,000,000

16

Chi giỗ tổ 10/10/2020

10-10-20

7,120,000

17

Chi sắm lễ thắp hương ngày 15/10/2020

15-10-20

400,000

18

Chi sắm lễ thắp hương ngày 1/11/2020

01-11-20

400,000

19

Chi tổ chức rằm tháng 11/2020

15-11-20

10,116,000

II.

TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO

07-01-20

12,920,000

1

Thăm ông Đàn chi 3

12-01-21

100,000

2

Thăm O Na Ngụ chi Ất

15-01-20

100,000

3

Bức trướng mừng tho bà Hường Ngụ

15-01-20

220,000

4

Viếng ông Tân (bố vợ Hải Sơn)

15-01-20

500,000

5

Đi thắp hương nhà thờ Đô Lương rằm tháng 1

16-01-20

500,000

6

Đi thắp hương nhà thờ Xuân Hòa rằm tháng 1

16-01-20

500,000

7

Công đức làm đường lên mộ tổ (Nam Lĩnh)

15-11-20

10,000,000

8

Công đức xây dựng nhà thờ Họ Nguyễn Việt Nam

15-11-20

1,000,000

III

TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ

 

2,871,000

1

Tiền điện tháng 12

28-02-20

250,000

2

Tiền thay tấm kính bàn thờ

01-03-20

450,000

3

Trả tiền cắt tấm đá làm bia nhà thò

 

1,000,000

4

Sửa cột cờ

10-10-20

1,131,000

5

Mua sổ ghi chép nhà thờ

10-10-20

40,000

 

TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN

 

54,975,000

 

TỔNG THU CÔNG ĐỨC HƯƠNG KHÓI

 

105,946,000

 

TỔNG THU - TỔNG CHI

 

50,971,000


Bình luận ( 0 )
.