Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 30/01/2020 09:23. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 30/01/2020 10:00. xem:2286

Bảng vàng công đức

Công đức hương khói tổ tiên, chăm sóc nhà thờ, hoạt động của dòng họ năm 2020

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) Công đức bằng tiền Ghi chú
- 158 0 / 158 40,000,000
12 0 / 12 15,400,000
1 0 100,000
2 3 0 / 3 5,000,000
3 3 0 / 3 5,000,000
4 2 0 / 2 0
5 2 0 / 2 700,000
6 2 0 / 2 2,500,000
7 0 2,000,000
8 0 100,000
5 0 / 5 600,000
9 2 0 / 2 600,000
10 2 0 / 2 0
11 1 0 / 1 0
4 0 / 4 5,000,000
12 3 0 / 3 3,500,000
13 1 0 / 1 1,000,000
14 0 500,000
3 0 / 3 200,000
15 2 0 / 2 0
16 1 0 / 1 0
17 0 200,000
4 0 / 4 2,000,000
18 2 0 / 2 0
19 2 0 / 2 2,000,000
24 0 / 24 0
20 9 0 / 9 0
21 8 0 / 8 0
22 3 0 / 3 0
23 2 0 / 2 0
24 2 0 / 2 0
25 0 / 25 5,100,000
25 5 0 / 5 3,400,000
26 7 0 / 7 1,700,000
27 9 0 / 9 0
28 4 0 / 4 0
5 0 / 5 0
29 4 0 / 4 0
30 1 0 / 1 0
4 0 / 4 1,000,000
31 2 0 / 2 500,000
32 2 0 / 2 0
33 0 500,000
5 0 / 5 0
34 1 0 / 1 0
35 3 0 / 3 0
36 1 0 / 1 0
8 0 / 8 1,500,000
37 5 0 / 5 1,000,000
38 3 0 / 3 500,000
4 0 / 4 500,000
39 2 0 / 2 500,000
40 2 0 / 2 0
4 0 / 4 100,000
41 1 0 / 1 100,000
42 2 0 / 2 0
43 1 0 / 1 0
7 0 / 7 5,600,000
44 4 0 / 4 100,000
45 3 0 / 3 3,500,000
46 0 2,000,000
1 0 / 1 0
47 1 0 / 1 0
0 500,000
48 0 500,000
4 0 / 4 0
49 2 0 / 2 0
50 1 0 / 1 0
51 1 0 / 1 0
11 0 / 11 0
52 3 0 / 3 0
53 2 0 / 2 0
54 3 0 / 3 0
55 3 0 / 3 0
2 0 / 2 0
56 2 0 / 2 0
6 0 / 6 0
57 4 0 / 4 0
58 2 0 / 2 0
4 0 / 4 0
59 3 0 / 3 0
60 1 0 / 1 0
8 0 / 8 2,200,000
61 0 100,000
62 0 100,000
63 4 0 / 4 700,000
64 3 0 / 3 300,000
65 1 0 / 1 1,000,000
8 0 / 8 0
66 3 0 / 3 0
67 2 0 / 2 0
68 3 0 / 3 0
69 0 300,000
- 11 0 / 11 8,100,000
2 0 / 2 100,000
70 2 0 / 2 100,000
4 0 / 4 2,000,000
71 4 0 / 4 2,000,000
2 0 / 2 2,000,000
72 2 0 / 2 2,000,000
3 0 / 3 3,500,000
73 3 0 / 3 3,500,000
74 0 100,000
75 0 400,000
- 56 0 / 56 30,950,000
2 0 / 2 0
76 2 0 / 2 0
14 0 / 14 0
77 9 0 / 9 0
78 3 0 / 3 0
79 2 0 / 2 0
9 0 / 9 2,400,000
80 4 0 / 4 200,000
81 0 100,000
82 5 0 / 5 2,100,000
10 0 / 10 3,200,000
83 7 0 / 7 1,200,000
84 3 0 / 3 2,000,000
2 0 / 2 3,300,000
85 2 0 / 2 2,700,000
86 0 200,000
87 0 400,000
3 0 / 3 13,500,000
88 0 1,500,000
89 0 1,500,000
90 2 0 / 2 8,500,000
91 1 0 / 1 2,000,000
7 0 / 7 5,350,000
92 3 0 / 3 2,000,000
93 1 0 / 1 1,000,000
94 3 0 / 3 2,350,000
0 2,100,000
95 0 500,000
96 0 1,600,000
4 0 / 4 300,000
97 4 0 / 4 300,000
2 0 / 2 100,000
98 2 0 / 2 100,000
3 0 / 3 700,000
99 3 0 / 3 700,000
- 20 0 / 20 8,100,000
0 500,000
100 0 500,000
2 0 / 2 700,000
101 2 0 / 2 500,000
102 0 200,000
5 0 / 5 4,500,000
103 5 0 / 5 4,000,000
104 0 500,000
1 0 / 1 500,000
105 1 0 / 1 500,000
2 0 / 2 500,000
106 2 0 / 2 500,000
3 0 / 3 500,000
107 3 0 / 3 500,000
5 0 / 5 350,000
108 1 0 / 1 200,000
109 1 0 / 1 100,000
110 3 0 / 3 50,000
2 0 / 2 550,000
111 2 0 / 2 400,000
112 0 150,000
- 0 8,300,000
113 0 2,000,000
114 0 1,000,000
115 0 700,000
116 0 300,000
117 0 2,800,000
118 0 400,000
119 0 100,000
120 0 1,000,000
245 0 / 245 95,450,000
95,450,000 / 95,450,245
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết.

Năm 2019, được sự dẫn dắt của Thần Tổ, sự chỉ đạo của Hội đồng họ tộc, ban quản lý dự án và đặc biệt là sự đồng tâm đồng lòng của đông đảo anh em con cháu nội ngoại, sự ủng hộ của anh em bạn bè gần xa chúng ta đã cùng nhau xây dựng được công trình lịch sử của dòng họ chúng ta.
Năm 2020 đã sang, chúng ta tiếp tục sứ mệnh chăm sóc nhà thờ, hương khói tổ tiên, làm yên ấm phần âm để từng bước chấn hưng dòng tộc như mục tiêu dài hạn của dự án chúng ta đưa ra.
Hội đồng Họ tộc đã họp bàn và thống nhất quy chế nhằm quy định việc chăm sóc, hương khói sao cho tốt nhất, phù hợp nhất với điều kiện của Họ. Theo đó:
- Mỗi một tháng có một gia đình đăng ký tham gia chăm sóc nhà thờ, có nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh trong và ngoài nhà thờ được sạch sẽ, chuẩn bị lễ cúng các dịp rằm, mồng 1 của tháng (Hiện đã có 12 gia đình đăng ký tự nguyện chăm sóc nhà thờ).
- Ngoài các dịp  đặc biệt (3 ngày tết; rằm tháng giêng, rằm tháng 7, giỗ tổ 10/10 và rằm tháng 11) chúng ta cúng lễ mặn thì các ngày rằm, mồng 1 tháng thường ta chỉ cúng hương đăng trà quả. Hội đồng họ tộc cũng quy định chi tiết đồ lễ và dự toán kinh phí cho mỗi lễ để cấp cho người đi mua và nghiệm thu, đánh giá đồ lễ mà từng gia đình mua sắm. Dự toán chi phí sắm đồ lễ cho các dịp trong năm khoảng 26 triệu đồng (Chi tiết trong file đính kèm dưới bài).
- Mỗi năm dịp 23 tháng chạp, toàn thể các gia đình đăng ký chăm sóc nhà thờ cùng tộc trưởng, trưởng các chi tập trung về tổng vệ sinh nhà thờ, bàn thờ, đồ thờ, tẩy uế và tỉa chân nhang, chuẩn bị đón năm mới.
- Ngoài các vấn đề chăm sóc nhà thờ, hương khói tổ tiên, Họ tộc cũng cần kinh phí để thực hiện các trách nhiệm truyền thống khác như Thăm hỏi ôm đau, ma chay hiếu hỷ, ngoại giao với các Nhánh họ Nguyễn Viết và các họ láng giềng... Tổng chi phí dự kiến họ tộc cần cho các hoạt động trông năm 2020 khoảng 40 triệu đồng.
- Kinh phí: Để có nguồn kinh phí khoảng 40 triệu đồng trong 1 năm, Họ tộc kêu gọi con cháu gần xa đóng góp để có kinh phí hương khói tổ tiên, chăm sóc nhà thờ. Trong năm 2020 này, do vấn đề tài chính nhà thờ nhiều gia đình còn chưa đóng hết, hiện đang cố gắng thực hiện từng bước nên trước hết họ kêu gọi con cháu  đóng góp tiền hương khói tùy tâm, kẻ ít người nhiều tùy theo điều kiện, theo tâm của mình để chúng ta có đủ mức độ tối thiểu cần thiết. Còn lâu dài để dòng họ có gia phong, có kỷ luật và cũng để cho mọi người có trách nhiệm với tổ tiên cha ông mình thì có thể bên cạnh tinh thần tự giác chúng ta sẽ quy định mức đóng góp tối thiểu theo từng hộ hoặc đinh để  nguồn tài chính được ổn định hơn.

Vậy, nhân dịp đầu xuân năm mới, Hội đồng Họ tộc kêu gọi con cháu bên cạnh đi lễ chùa, đi lễ đền to phủ lớn cầu tài cầu lộc cầu bình an cho bản thân, gia đình trong năm mới, chúng ta hãy nhớ phúc đức, may mắn của mình, gia đình mình phần chính do Tổ tiên mình phù hộ độ trì che chở cho mình, do vậy mà chúng ta đừng quên việc hương khói tổ tiên tại gia đình, tại nhà thờ phải là việc cần làm trước tiên. Mỗi người nếu có điều kiện hãy về thắp hương tại nhà thờ đầu năm, bỏ ít tiền công đức để hương khói tổ tiên quanh năm. Ai không về được hãy gửi chút tiền công đức về để Họ tộc thay mình hương khói chăm sóc nhà thờ cho trâng nghiêm, sạch sẽ, linh thiêng. Tổ sẽ phù hộ cho tất cả con cháu có tâm với Tổ!

Phương pháp đóng góp:
- Với người ở gần, có điều kiện về nhà thờ: Có thể đóng góp trực tiếp vào hòm công đức đặt tại nhà thờ, con cháu nhớ bỏ tiền trong phong bì và ghi rõ Họ tên, Con ai, Chi nào để Thủ bộ Họ ghi sổ công đức và quản lý tài chính.
- Với người ở xa không có điều kiện về đóng góp trực tiếp: Có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của họ theo số tài khoản:

Nguyễn Văn Năm stk 3609205254895
Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Nội dung: Họ tên (con ông...., chi ....) công đức hương khói tổ tiên.


Mọi đóng góp tiền hương khói tổ tiên dù trực tiếp bỏ vào hòm công đức tại nhà thờ hay chuyển khoản đều được Thủ bộ Họ ghi chép vào sổ công đức để tại Nhà thờ cho tổ tiên chứng giám đồng thời cập nhật lên bảng công đức Hương khói Tổ tiên trên trang mạng của Họ để công khai tài chính và anh em con cháu  ghi nhận. Cuối năm vào dịp rằm tháng 11, Thủ bộ sẽ báo các trước họ về quyết toán đóng góp, chi tiêu trong năm và kế hoạch hoạt động của Họ cũng như nhu cầu tài chính trong năm tiếp theo.

Hội đồng họ tộc kêu gọi và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể anh em con cháu đối với Tổ tiên dòng tộc, để chúng ta tiếp tục chăm sóc từ đường ngày càng sạch đẹp tâm linh, tổ tiên ngày càng yên âm, linh thiêng để phù hộ độ trì cho con cháu. Họ Nguyễn Viết  chúng ta nhất định sẽ là một dòng họ  đoàn kết, hùng mạnh, trường tồn và thịnh vượng!.

Hà nội, ngày 30/1/2020
Thay mặt Hội đồng họ tộc

Chủ tịch Nguyễn Văn Hợi

DỰ TOÁN KINH PHÍ HƯƠNG KHÓI, CHĂM SÓC NHÀ THỜ, HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HỌ NĂM 2020

1

Tổng chi phí mua sắm đồ lễ thắp hương hàng năm:

    26.450.000  

2

Chi phí ma chay hiếu hỷ, thăm hỏi ốm đau, ngoại giao dòng họ.

    10.000.000  

3

Chi phí điện nước, công cụ dụng cụ chăm sóc nhà thờ…

      4.000.000  

 

Tổng cộng

   40.450.000  


CHI TIẾT QUY ĐỊNH ĐỒ LỄ VÀ CHI PHÍ SẮM LỄ CÚNG TẠI NHÀ THỜ ĐẠI TÔN CÁC DỊP TRONG NÂM

Danh sách mua sắm đồ lễ, dự trù kinh phí các kỳ trong năm.pdf

Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.