Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 31/07/2022 13:54. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 26/01/2024 08:08. xem:1241

Bảng vàng công đức

CÔNG ĐỨC HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, CHĂM SÓC NHÀ THỜ, HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2022

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh Công đức bằng tiền Ghi chú
- 57 29,450,000
8 5,600,000
1 4 2,200,000
2 2 2,500,000
3 2 900,000
2 2,000,000
4 2 200,000
5 0 500,000
6 0 1,000,000 Sáng, Hùng, Dụng công đức rằm T11
7 0 300,000
3 1,500,000
8 3 1,500,000
4 300,000
9 4 300,000
2 1,000,000
10 2 1,000,000
4 1,700,000
11 0 500,000
12 1 500,000
13 3 500,000
14 0 200,000
1 800,000
15 1 500,000
16 0 200,000
17 0 100,000
5 1,000,000
18 5 500,000
19 0 500,000
5 500,000
20 5 500,000
8 2,700,000
21 5 1,700,000
22 3 1,000,000
2 500,000
23 2 500,000
2 500,000
24 2 500,000
7 4,300,000
25 4 1,300,000
26 3 3,000,000
1 350,000
27 1 350,000
0 2,000,000
28 0 500,000
29 0 1,500,000
1 500,000
30 1 500,000
2 200,000
31 2 200,000
32 0 100,000 Công đức rằm tháng 11
33 0 200,000
34 0 2,100,000 Đóng tiền tổ chức tế tổ rằm tháng 11
35 0 600,000 Công đức rằm tháng 11
36 0 500,000
37 0 500,000
- 267 7,200,000
1 400,000
38 1 400,000 2 con gái công đức rằm tháng 11
3 100,000
39 3 100,000
2 200,000
40 2 200,000
5 2,000,000
41 1 200,000
42 4 1,800,000
2 300,000
43 2 300,000
4 2,000,000
44 4 2,000,000 Công đức 1 con lợn lai rừng 30kg làm lễ tế Tổ
45 250 2,200,000
- 190 25,250,000
1 500,000
46 1 500,000
10 500,000
47 10 500,000
1 500,000
48 1 500,000
2 200,000
49 2 200,000
2 500,000
50 2 100,000
51 0 400,000
1 50,000
52 1 50,000
7 3,800,000
53 7 1,800,000
54 0 2,000,000 1 triệu hương khói, 1 triệu ủng hộ tổ chị em.
5 1,400,000
55 2 1,200,000
56 3 200,000
3 5,800,000
57 0 700,000
58 2 1,500,000
59 1 2,000,000
60 0 1,600,000
3 7,200,000
61 3 5,000,000
62 0 2,200,000
4 1,200,000
63 4 1,200,000
0 200,000
64 0 100,000
65 0 100,000
1 1,000,000
66 1 1,000,000
67 150 2,400,000 Góp tiền làm lễ rằm tháng 11
- 168 14,600,000
2 1,200,000
68 2 500,000
69 0 500,000
70 0 200,000
4 1,600,000
71 2 500,000
72 2 1,100,000
6 600,000
73 4 300,000
74 2 300,000
6 2,400,000
75 0 400,000
76 4 1,000,000
77 2 1,000,000
2 1,200,000
78 2 1,200,000
7 1,300,000
79 5 100,000
80 2 1,200,000
3 600,000
81 3 600,000
2 1,400,000
82 2 1,000,000
83 0 400,000
4 300,000
84 2 200,000
85 2 100,000
5 2,400,000
86 3 1,000,000 Cháu Dương, Thủy công đức in ấn và gián bảng vàng công đức của Họ Nguyễn Viết giai đoạn 2018-2022.
87 2 1,400,000
88 127 1,600,000
- 0 4,350,000
89 0 1,000,000
90 0 1,000,000
91 0 1,000,000
92 0 1,000,000
93 0 100,000
94 0 200,000
95 0 50,000
682 80,850,000
80,850,000 / 80,850,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!

CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022

STT

Hạng mục / nội dung chi

Số tiền

Ghi chú

I

TIỀN HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ

59,189,000

 

1

Chi sắm lễ thắp hương tháng 12/2021

800,000

 

2

Chi sắm đồ lễ tết 2022

2,000,000

 

3

Chi làm cỗ tết 2022

1,200,000

 

4

Mua hương thắp tết

200,000

 

5

Sắm lễ thắp hương tháng 1, 2, 3/2022

2,400,000

 

6

Bồi dưỡng thầy tâm linh giúp quá trình  xây mộ Tổ 

6,200,000

 

7

Sắm lễ thắp hương tháng 4

800,000

 

8

Sắm lễn thắp hương tháng 5

800,000

 

9

Sắm lễ thắp hương tháng 6

800,000

 

10

Sắm lễ Thắp hương tháng 7

800,000

 

11

Chi làm 3 mâm cúng + 4 mâm ăn rằm tháng 7

5,364,000

 

12

Sắm lễ Thắp hương tháng 8

800,000

 

13

Mua dầu + hương

490,000

 

14

Sắm lễ Thắp hương tháng 9

800,000

 

15

Sắm lễ Thắp hương tháng 10

800,000

 

16

Giỗ Tổ 10/10 (3 mâm cúng, 3 mâm ăn)

4,135,000

 

17

Tiền hương khói định kỳ tháng 11

800,000

 

 

Tổ chức rằm tháng 11

 

 

18

4 mâm cúng  + 3 cỗ xôi gà +Quay lợn cúng rằm tháng 11

3,400,000

 

19

32 mâm ăn rằm tháng 11 (800.000 đ/mâm)

25,600,000

 

20

Sắm lễ bổ sung rằm tháng 11

250,000

Mua 10kg Cam

21

Mua rượu rằm tháng 11 (30 lít)

750,000

 

II.

TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO

5,200,000

 

1

Mừng thọ bà Bình

300,000

 

2

Điếu ông Châu (bố vợ bác Dũng chi 2)

300,000

 

3

Điếu bà Đồng (Chi 2 Nha Trang)

500,000

 

4

Điếu bà Mão (Chi 3 Hùng Tiến)

400,000

 

5

Điếu ông Hải (Tộc trưởng Xuân Hòa)

600,000

 

6

Thăm cháu Tiến (Con ông Chất chi 2)

500,000

 

7

Điếu ông Hựu (Chi 3)

400,000

 

8

Thăm ông Diện (Đô Lương)

200,000

 

9

Mừng khu vực Đắc Lắc lập bàn thờ Tổ

2,000,000

 

III

TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ

6,187,000

 

1

Sắm bổ sung đồ thờ

5,217,000

Mua 6 mâm đồ thờ đồng bộ.

2

Cắt bổ sung 2 bộ chìa khóa nhà thờ

120,000

 

3

Sửa hệ thống thoát nước khu rửa

850,000

Vật tư 500.000, công 350.000

 

TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN

70,576,000

 Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
TỔNG HỢP THU CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023 (Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 ...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM 2020 ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.