Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 02/03/2019 00:24. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 21/08/2019 03:44. xem:2912

Bảng vàng công đức

ĐÓNG GÓP CẦU SIÊU PHẢ ĐỘ TỔ TIÊN HỌ NGUYỄN VIẾT

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) Công đức bằng tiền Ghi chú
- 23 0 / 23 18,000,000
5 0 / 5 4,000,000
1 3 0 / 3 3,000,000 Cháu Anh công đức 2 triệu, vc anh Thủy công đức 1 triệu
2 2 0 / 2 1,000,000
3 0 / 3 1,000,000
3 3 0 / 3 1,000,000
2 0 / 2 2,000,000
4 2 0 / 2 2,000,000
3 0 / 3 1,000,000
5 3 0 / 3 1,000,000
0 3,000,000
6 0 3,000,000
7 0 / 7 2,000,000
7 4 0 / 4 1,000,000 Cháu Tập công đức cầu siêu
8 3 0 / 3 1,000,000
0 500,000
9 0 500,000
0 2,000,000
10 0 2,000,000
0 1,000,000
3 0 / 3 1,500,000
11 0 500,000
12 3 0 / 3 500,000
13 0 500,000
14 0 1,000,000
- 15 0 / 15 5,400,000
0 500,000
15 0 500,000
2 0 / 2 200,000
16 2 0 / 2 200,000
5 0 / 5 1,200,000
17 1 0 / 1 200,000
18 4 0 / 4 1,000,000
0 1,000,000
19 0 1,000,000
5 0 / 5 500,000
20 5 0 / 5 500,000
0 1,000,000
21 0 1,000,000
3 0 / 3 1,000,000
22 3 0 / 3 1,000,000
- 20 0 / 20 12,700,000
2 0 / 2 200,000
23 2 0 / 2 200,000
9 0 / 9 2,400,000
24 4 0 / 4 1,100,000 Đông 700 ngàn, Mai, Hảo 400 ngàn
25 5 0 / 5 1,000,000
26 0 300,000
0 500,000
27 0 500,000
3 0 / 3 1,200,000
28 3 0 / 3 1,000,000
29 0 200,000
0 1,200,000
30 0 1,000,000
31 0 200,000
2 0 / 2 4,000,000
32 0 500,000
33 0 500,000
34 2 0 / 2 3,000,000
0 1,000,000
35 0 1,000,000
4 0 / 4 1,200,000
36 4 0 / 4 1,000,000
37 0 200,000
0 1,000,000
38 0 1,000,000
- 15 0 / 15 7,700,000
3 0 / 3 500,000
39 3 0 / 3 500,000
0 1,500,000
40 0 1,000,000
41 0 500,000
2 0 / 2 2,000,000
42 2 0 / 2 2,000,000
5 0 / 5 2,000,000
43 5 0 / 5 2,000,000
4 0 / 4 200,000
44 4 0 / 4 200,000
1 0 / 1 1,000,000
45 1 0 / 1 1,000,000
0 500,000
46 0 500,000
- 0 1,200,000
47 0 1,000,000
48 0 200,000
73 0 / 73 45,000,000
45,000,000 / 45,000,073
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!


TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU PHẢ ĐỘ GIA TIÊN SAU KHI HOÀN THÀNH NHÀ THỜ

 . I.  PHẦN THU: Tổng thu 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn). Danh sách chi tiết trên bảng công đức.
   II. PHẦN CHI 
    1 Lễ rằm tháng 7 (Tiền lễ hoa quả, xôi gà, 5 mâm cơm canh… ) 3,000,000 
    2 Lễ Khánh thành phần âm, Cầu siêu phả độ gia tiên 42,316,000 
      - Tiền đồ lễ quan, mở 5 cung do Thầy chuẩn bị 20,500,000 
      - Tiền bồi dưỡng Thầy 3,000,000 
      - Lễ mặn phục vụ cầu siêu 1,600,000 
      - Toàn bộ vàng mã, hoa quả, trầu cau, hương nến theo yêu cầu của Tổ và của Thầy,..9,516,000 
      - 10 mâm cơm chiều  7,000,000 
     -  Tiền rạp, bàn ghế (2 ngày)… 700,000 

      Tổng chi 45,316,000  
      Thu - Chi: -316.000 đồng.

Toàn bô số tiền con cháu đóng góp công đức cầu siêu phả độ được trình lên Tổ trong lễ cầu siêu, và đồng thời sẽ cộng  vào bảng công đức xây dựng nhà thờ chung sau này.

Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 ...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM 2020 ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.