Giới thiệu dự án thiết kế tôn tạo, xây dựng nhà thờ Nguyễn Viết nhánh Hùng Tiến.

Gia Phả Tốt đăng lúc 09/12/2018 07:58. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Tên, Nội dung) lúc 05/01/2019 01:41. xem:2408

  1. HIỆN TRẠNG, SỰ CẤP THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 
  2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐẦU TƯ
  3. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
  4. DỰ TOÁN
  5. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
  6. Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Bình luận ( 0 )
HIỆN TRẠNG, SỰ CẤP THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐẦU TƯ PHƯƠNG...
Thiết kế nhà thờ: Phối cảnh 2 15/12 2018 07:34, xem:2194
Phối cảnh nhà thờ: Phối cảnh 1 15/12 2018 07:31, xem:2288
Thiết kế nhà thờ: Mặt bằng 15/12 2018 07:29, xem:2836
.