Hướng dẫn cúng đưa ông táo ngày 23 tháng chạp

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 27/01/2019 00:44. xem:577

Cúng ông Công ông Táo, Mâm cúng ông Công ông Táo, Mâm lễ cúng ông táo, cúng ông công ông táo gồm những gì, mâm cỗ cúng ông công ông táo, cúng ông táo, ông công ông táo

Chuẩn bị:

Chiều 22 dọn dẹp sạch sẽ nấu nước ngũ vị hương lau dọn bàn thờ gia tiên và tất cả các ban thờ, rửa cốc chén…. Từ 23 trở đi không lau dọn nữa chỉ rửa cốc chén để châm nước.
Lễ: Hoa 2 bình, 1 đĩa 5 quả cau 5 lá trầu, chai rượu, 1 ấm nước chè, 1 mâm (cỗ) xôi gà, 2 mâm cơm (tùy vào gia đình), bộ đồ táo quân, tiền vàng, cá chép.


VĂN CÚNG ÔNG TÁO VỀ TRỜI 

<23 tháng chạp năm mậu tuất thất thập tam niên nhị thập tam nhật>

Phúc vị hương đăng tại thượng từ bi vô lượng nhật nguyệt quang minh thần thông dáng hạ dạ dân đẵng thế thủ đốn thủ thành  tâm thần phần hương bách bái đại vị trần từ tư thần cẩn tấu tấu vị 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Thất thập tam niên tuế thứ Mậu Tuất Niên thập nhị nguyệt nhị thập tam nhật TỈNH HUYỆN, XÃ..) tiền sinh quán xóm Đông sơn xã Hùng tiến huyện Nam đàn tỉnh Nghệ an.

Tín chủ: Nguyễn Viết A<thường gọi là TÊN THẬT>  thân thê ( VỢ) Sinh hạ trưởng nam Nguyễn Viết B<thường gọi là TÊN THẬT>, sinh hạ thứ nam Nguyễn Viết C<thường gọi là TÊN THẬT>, sinh hạ trưởng nữ Nguyễn Thị D.. Hợp dự toàn gia quyến đẳng thành tâm bạc lễ cẩn dị hương nhang lang phù phù tửu phù lan kim ngân quả thực diêm mệ hoa đăng hàn hâm tư thành tổ nhục (xôi gà, rượu muối gạo, hương hoa quả cau trầu hương vàng…) lễ hữu kim nhật Tết thuộc Táo Quân Quy Vu hoàng đế Ngọc Bệ Hạ bảo quốc hộ dân bảo yên tín chủ lưỡng chữ bình an phúc vọng bản viên Ngũ phương Thổ Công Thổ Chủ trú trạch tôn thần vị tiền tọa thiền chiếu dáng lễ.

Phúc vọng bản gia đông trù tư mệnh Táo phủ thần Quan vị tiền tọa tiền thưởng hưởng chiếu dám lễ.

Phúc vọng bản xứ Thổ Công Thổ Địa Thổ Chủ Chính thần vị tiền tọa thiền chiếu dám lễ.

Phuc vọng bản xứ Thổ Công Long Quân Chúa Mạch bản gia bản xứ ngụ tự phúc thần vị tiền tọa thiền chiếu dám lễ.

- Nhất tâm phụng thỉnh chính vị thần tổ Mạnh tổ họ Nguyễn Viết tọa thiền chiếu dám lễ.

- Nhất tâm phụng thỉnh  Bà Tổ Cô Thần Nữ Họ Nguyễn Viết tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

- Nhất tâm phụng thỉnh Tổ Bá Tổ Thúc Họ Nguyễn Viết tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỉ Họ Nguyễn Viết tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh hiển Tổ Khảo (TÊN ÔNG NỘI) tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh hiển Tổ Tỉ Nguyễn Chính Thất húy (TÊN BÀ NỘI) tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh hiển Bá Khảo (TÊN BÁC) tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh hiển khảo (TÊN CHA) tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh hiển thúc khảo (TÊN EM CHA)tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh bá khảo TÊN ANH TRAI chính thần hồn tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh Cô Tỉ TÊN CHỊ EM GÁI chính thần hồn tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-  Nhất tâm phụng thỉnh Nhi Tử Tảo sa Nguyễn Viết Đỏ năm mất chính thần hồn tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an.

-   Nhất tâm phụng thỉnh Tổ Bá Tổ Thúc Tổ Cô liệt vị kỵ cập bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội thượng trung hạ thương tảo sinh sa lạc các chư vong hồn phàm ngã gia thần họ Nguyễn Viết đồng lai tọa tiền thưởng hưởng phù trì bảo hộ cháu con nội ngoại dương thế lưỡng chữ bình an phúc thánh thực lạy âm phù hòa nam bách bái VẠN VẠN VẠN.

-   Nhất tâm phụng thỉnh Phúc Nguyện Phật Tiên Thánh Thần Phù trì bảo hộ linh hồn Họ Tộc Nguyễn Viết siêu thăng tịnh độ bảo hộ cháu con nội ngoại lưỡng chữ bình an

-  Nhất tâm phụng thỉnh Phúc Nguyện Phật Tiên Thánh Thần Phù Trì bảo hộ linh hồn hiển Khảo Nguyễn Viết AB< Tên thường gọi là CMND> siêu thăng tịnh độ bảo hộ cháu con nội ngoại lưỡng chữ bình an.

-   Nhất tâm phụng thỉnh Phúc Nguyện phủ sát đơn thanh tích chi phù chỉ tỷ kì gia nội tùng hưởng hậu nhân an vật thịnh bát tiết chi ngu hưởng hòa bình phúc khánh thực lạy âm phù hòa nam bách bái VẠN VẠN VẠN.

Kim Nhật Tết Thuộc Táo Quan Quy Vu Hoàng Đế Ngọc Bệ Hạ Phật Khứ lưu tâm thánh khứ lưu ân thần khứ lưu phúc phúc đức tài lộc trường thọ lưu cho tín chủ


A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)Bình luận ( 0 )
.