Kế hoạch triển khai xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Viết.

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 23/02/2019 01:21. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Tên, Nội dung) lúc 05/03/2019 13:02. xem:3272

Kết quả hình ảnh cho kế hoạch triển khai dự án


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Dự án xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Viết của Ban quản lý dự án (Hội đồng gia tộc)

 

TT

Nội dung

Dự kiến thời gian

Người phụ trách

Vị trí đặt bàn thờ tạm thời tại gian nhà ngoài nhà ông cát, văn phòng Ban quản lý dự án

được đặt tại gian giữa nhà ông cát, kho vật tư vật liệu đặt tại cổng cũ của nhà thờ

1

Làm việc với Xóm, Chính quyền Xã, Phòng tài nguyên môi trường để xác định mốc giới và đường vận chuyển vật tư, vật liệu.

Từ 17/01 đến 02/02

Ban QLDA

2

Họp bàn thống nhất, công tác tổ chức lễ khởi công di chuyển vị trí bàn thờ tổ tạm thời, phân công người phụ trách từng việc

Từ 17/01 đến 02/02

HĐGT

3

Tổ chức giám sát, tháo dỡ đại, trung  điện, bàn giao mặt bằng cho đ.vị thi công.

Từ 02/02 đến 06/02

HĐGT

4

Công tác tổ chức lễ khởi công phải có sự phân công  người phụ trách từng phần.

Từ 05/02 đến 06/02

 

5

Tất cả các vật tư, vật liệu vào công trường được kiểm định về chất lượng, số lượng bằng văn bản xác nhận 2 bên

Trong quá trình thi công

Ban Giám sát

 

6

Tất cả các con cháu, bà con đến tham quan phải có đại diện của Ban QLDA chỉ dẫn tham quan. Các ý kiến đóng góp được người đại diện tiếp thu, ghi chép phản ánh lại cho trưởng ban và các đơn vị thi công.

Trong quá trình thi công

 

Ban QLDA

HĐGT

7

Ngày, giờ động thổ, dựng nhà, đặt thượng ốc, ngày lợp…Theo chỉ định Cụ Tổ.

 

HĐGT

8

Tổ chức nghiệm thu xác định khối lượng thực tế từng giai đoạn cụ thể như sau:

+ Phần gỗ: - Nghiệm thu số lượng chất lượng từng loại khi nhà thầu xẻ xong.

                  - Nghiệm thu thi công phần thô

                  - Nghiệm thu khi dựng nhà xong

                  - Nghiệm thu hoàn thiện

+ Phần xây: - Nghiệm thu chất lượng, số lượng đầu vào

                    - Nghiệm thu phần móng, đại điện, trung điện, hàng rào

                    - Nghiệm thu phần thô

                    - Nghiệm thu chất lượng đá mỹ nghệ, con giống, phần lợp mái

                    - Nghiệm thu phần hoàn thiện

                   - Tổng hợp nghiệm thu để quyết toán công trình

 

Từ ngày 02/2-5/2

Từ ngày 02/3-15/3

Từ ngày 20/3-10/4

Từ ngày 25/5-05/6

Từ ngày 10/2-25/5

Từ ngày 02/3-5/3

Từ ngày 02/4-5/4

Từ ngày 20/3-15/4

Từ ngày 25/5-5/6

Từ ngày 05/6-15/6

Ban QLDA

Ban giám sát

Các nhà thầu

 

9

- Chuẩn bị các nội dung phần tế lễ, thư mời, tổ chức công tác khánh thành yên vị

Từ ngày 5/6-15/6

HĐGT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Dự án xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Viết của Các đơn vị thi công công trình

 

TT

Nội dung

Dự kiến thời gian (âm lịch)

Người thực hiện

1

Công tác chuẩn bị vật tư, máy móc, thiết bị, con người

Từ  17/01 đến 02/02

 Đơn vị thi công

2

Chuẩn bị công tác tổ chức khởi công động thổ cả phần xây và phần mộc.

Ngày 06/02

Đơn vị thi công

3

Công tác giải phóng mặt bằng gồm: tháo dỡ nhà phẫn gỗ do thợ mộc làm, phần ngói và tường do thơ xây làm,  làm đường vào, sân,  chặt hạ cây cối. Đo toàn đạc xác định cốt 00, xác định mốc giới, vị trí các móng nhà.

Từ 07/02 đến 10/02

Đơn vị thi công

4

Đào, đổ móng  đại điện, trung điện, hàng rào phía tây.

Từ 10/02 đến 17/02

Đơn vị thi công

5

San lấp móng đại. trung  điện đào móng và thi công  bờ rào phía bắc phía đông

Từ 17/02 đến 25/02

Đơn vị thi công

6

Xây tường rào phía tây, phía bắc và phía đông. Đổ mặt nền Đại, trung điện

Từ 25/02 đến 10/03

Đơn vị thi công

7

San lấp mặt bằng sân, đào đắp tam sơn, thi công hệ thống điện nước ngầm, đào móng phía nam cổng tam quan.

Từ 10/03 đến 20/03

Đơn vị thi công

 

8

Phối hợp giữa phần mộc và phần xây để  dựng nhà đại, trung điện, xây bao tường nhà (Đề nghị BQL xem ngày dựng nhà )

Từ 20/03 đến 10/04

Đơn vị thi công

 

9

Lợp nhà, hoàn thiện hàng rào, thi công phần đá mỹ nghệ và đắp con giống

Từ 10/04 đến 29/04

Đơn vị thi công

10

Hoàn thiện tất cả các hạng mục phần gỗ, phần xây, trang trí sân vườn, cây cảnh, hoàn thiện trả mặt bằng vườn chị Yên, làm đường vào nhà thờ từ công anh Nhuần đến cổng tam quan.

Từ 30/04 đến 30/05

Đơn vị thi công

11

Công tác nghiệm thu quyết toán sửa chữa

Từ 01/06 đến 15/06

Đơn vị thi công

Tổng thời gian thi công 128 ngày

Bình luận ( 0 )
.