Liên hoan gặp mặt dịp nối họ tại Nam Định

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 15/12/2018 06:57. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 15/12/2018 06:58. xem:1920
Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang ăn, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Viết Quế, mọi người đang ngồi, bộ vét và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Viết Quế, mọi người đang cười, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi và món ăn

Bình luận ( 0 )
.