Nghị quyết Hội đồng Họ tộc (phiên họp Tháng 7/2021)

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 18/08/2021 11:05. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 18/08/2021 12:07. xem:2046

HỌ NGUYỄN VIẾT

HỘI ĐỒNG HỌ TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 15 tháng 8 năm 2021 (8/7 AL)


KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TỘC

Phiên họp ngày 8 Tháng 7 năm 2021 (AL)

          Ngày 15/8/2021 (ngày 8/7 AL) Hội đồng Họ tộc phiên giữa năm, dịp rằm tháng 7 theo thường lệ nhằm sơ kết hoạt động của Hội đồng Họ tộc 6 tháng đầu năm, vạch ra kế hoạch hoạt động cho 6 tháng cuối năm và thảo luận những vấn đề lớn của dòng Họ trong giai đoạn này. Hội đồng Họ tộc xin báo cáo cụ thể như sau:

I.          THÔNG TIN CHUNG VỀ BUỔI HỌP

1.     Nội dung cuộc họp:

a. Hội đồng Họ tộc nghe Ban Thủ bộ Báo cáo các hoạt động chính của Hội đồng Họ tộc 6 tháng đầu năm và đề xuất kế hoạch 6 tháng cuối năm, báo cáo thu chi tài chính của Họ.

b. Hội đồng Họ tộc thảo luận những vấn đề quan trọng của dòng họ. 

        - Thảo luận về các hoạt động chính của dòng họ thời gian qua và kế hoạch thời gian tới.

        - Thảo luận về công tác quản lý, thu chi tài chính, tài chính công khai.

        - Thảo luận thống nhất về một số quy chế cho phù hợp trong điều kiện mới.

c. Chủ tịch Hội đồng Họ tộc kết luận.

2.     Thành phần có mặt:

        1. Ông Nguyễn Văn Hợi - Chủ tịch

        2. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó chủ tịch thường trực

        3. Ông Nguyễn Viết Thanh - Quyền Tộc trưởng, PCT

        4. Ông Nguyễn Văn Chất - Trưởng chi 2, PCT

        5. Nguyễn Văn Năm - Trưởng ban Thủ bộ

        6. Nguyễn Văn Bình - Chi Ất - Phó ban Thủ bộ

        7. Nguyễn Văn Dũng - Chi 2 - Thành viên ban Thủ bộ

        8. Nguyễn Hải Sơn - Chi 3 - Thành viên ban thủ bộ

        9. Nguyễn Xuân Thủy - Phụ trách phía Nam

        10. Nguyễn Xuân San - Khu vực Hà Nội

        11. Nguyễn Viết Quế - Trưởng ban liên lạc

        12. Nguyễn Văn Tuấn (Thủ bộ chi Nhất)

        13. Nguyễn Viết Tăng (Chi 2 – Nam Thanh)

        14. Nguyễn Văn Hậu (Thủ bộ Chi 2 - đại diện khu vực Nam Thanh)

        15. Nguyễn Hữu Trung (Thủ bộ chi 3)

        16. Nguyễn Văn Cảnh (Chi 3 - Hà Tĩnh)

        17. Nguyễn Văn Chân (Tộc trưởng chi Ất nhánh 2)        

        18. Nguyễn Viết Vinh (Chi Ất, con trai ông Chân)

        19. Nguyễn Văn Hạ (Chi 3 - Phụ trách khu vực Tây Nguyên - Nha trang)

        20. Nguyễn Văn Hải (Chi 2- thành viên khu vực Tây Nguyên - Nha trang)

        21. Nguyễn Văn Hồng (Chi 2- khu vực Tây Nguyên - Nha trang)

3.     Thời gian, địa điểm:

        -        Thời gian từ 8h30-11h30 ngày chủ nhật 15/8/2021 (8/7 AL)

        -        Địa điểm: Họp trực tuyến qua Internet.

    II.          BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM.

1.     Báo cáo các hoạt động của Họ tộc từ đầu năm đến nay.

a.     Hoạt động thờ cúng tổ tiên:

        - Được duy trì theo quy định bao gồm: Tổ chức cúng tế dịp tết nguyên đán; Rằm tháng giêng; hàng tháng thắp hương các ngày rằm, mồng 1.

        - Con cháu đề xướng và tài trợ tổ chức 2 buổi lễ lớn: Lễ tạ long mạch và cầu an dòng họ dịp rằm tháng giêng và Lễ tế tổ và giao lưu gặp mặt gia đình bà Đồng Nhà trang dịp rằm tháng 3.

Tổng chi phí các hoạt động hương khói tổ tiên: 18.460.000 đồng.

b.    Hoạt động thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỉ, đối nội đối ngoại dòng họ.

        - Trong sau 6 tháng qua, ta tổ chức tốt việc ma chay hiếu hỷ và thăm hỏi ốm đau gồm ( 3 đoàn thăm ốm, 7 đoàn viếng thành viên mất, 1 đoàn mừng thọ). Trong đó 2 đám ở Tây nguyên ủy quyền cho đại diện HĐHT khu vực Tây Nguyên – Nha Trang thực hiện.

        - Tổ chức đoàn dự lễ khánh thành và mừng nhà thờ Nguyễn Viết Xuân Hòa

        - Tổ chức đoàn dự lễ khánh thành và mừng nhà thờ Chi Ất.

        - Tổ chức 2 đoàn đi rằm tháng 1 tại nhà thờ Nguyễn Viết Đại Sơn và Nguyễn Viết Xuân hòa.

        Tổng chi phí cho các hoạt động đối nội đối ngoại dòng họ: 24.800.000 đồng.

 

c.     Hoạt động chăm sóc nhà thờ

        - Tổ chức tổng vệ sinh trong, ngoài nhà thờ, chăm sóc cây cối mỗi tháng 2 ngày rằm và mồng 1 do tổ chị em phụ nữ đảm nhận.

        - Một số anh em con cháu phát tâm công đức hệ thống 10 bóng đèn LED năng lượng mặt trời chiếu sáng cổng, sân, vườn nhà thờ (Bác Dũng, Anh Nam, Anh Hải Sơn, anh San, anh Quế, anh Trung..).

        - Làm gia phả Họ tộc, Bảng công đức treo tường + Khung gỗ nghiêm trang, thẩm mỹ.

        - Mua sắm đồ dùng vệ sinh, chăm sóc nhà thờ.

Tổng chi phí hoạt động chăm sóc tu bổ nhà thờ: 20.000.000 đồng, trong đó chủ yếu là kinh phí của hệ thống đèn LED + gia phả, khung gỗ do con cháu cung tiến (19.6 triệu)

d.    Hoạt động tìm, quy tập và xây dựng mộ Tổ.

        - Trong thời gian qua, Họ đã tổ chức họp bàn và triển khai tìm mộ Thủy Tổ Nguyễn Viết Nhã. Chúng ta nhờ 3 thầy tâm linh giỏi (Thầy Thành – Hà Nội, Thầy Duân và Cô Sáu) kết hợp với các nguồn thông tin tin cậy khác để xác định. Và nay cơ bản phần mộ Thủy tổ đã xác định được.

        - Chúng ta đã bàn và có 3 phương án để quy tập, xây dựng Mộ Thủy tổ: 1) Quy tập về khu mộ Tổ hiện tại (mộ gió), 2) Xây dựng tại vi trí mộ thực tế hiện tại; 3) Quy tập về khu Mộ Tổ bên Nam Lĩnh. Trong đó thống nhất lựa chọn phương án 2 và phương án 3.

        - Qua các thầy Tâm Linh thì Phương án 2 sẽ thuận lợi cho việc xây dựng, thuận âm thuận dương, Tổ nằm gần con cháu tuy nhiên địa thế khu đất không thực sự đẹp. Còn phương án 3 thì sang bên Nam Lĩnh có địa thế, long mạch, cảnh quan rất đẹp lại gần các Tổ bề trên của Thủy Tổ. Có lợi về mặt lâu dài cho phát triển sự thịnh vượng của dòng họ. Tổ tiên cho con cháu quyết định phương án.

        - Hôm nay xin ý kiến Họ tộc để quyết định phương án cuối cùng để triển khai các nội dung tiếp theo.

 

2.     Báo cáo thu chi tài chính 6 tháng đầu năm.

a.     Đối với kinh phí xây dựng nhà thờ:

        -        Thu: 16.000.000 tiền đinh.

        -        Chi: 7.500.000 đồng làm gia phả, bảng công đức. (Họ chi 1 phần, thiếu con cháu công đức cho đủ).

        -        Tiền đóng góp xây dựng nhà thờ hiện chưa chi: 52.000.000 đồng.

        -        Công nợ xây dựng nhà thờ:

                o   Tiền đinh chưa đóng: 576.000.000 đồng.

                o   Nợ vay ( vay của con cháu để trả cho các nhà thầu): 741.000.000 đồng.

        -        Tiền đinh chưa thu được:

                o   Chi nhất: Đã đóng 591/668 triệu, Thiếu 75 triệu (88.5%)

                o   Chi hai: đã đóng 200.5/ 648 triệu, thiếu 447.5 triệu. (31%)

                o   Chi 3: Đã đóng 294/324 triệu, thiếu 30 triệu (91%).

                o   Chi Ất: Đã đóng 300/324 triệu, thiếu 24 triệu. (92.6%)

                (Chi tiết các gia đình đang thiếu tiền đinh trong phụ lục 1 kèm theo)

b.    Tiền chăm sóc từ đường, hương khói tổ tiên, đối nội đối ngoại năm 2021

Phần thu:

        -        Chuyển từ năm 2020 sang: 43.897.000 đồng.

        -        Thu công đức từ đầu năm (Tiền và hiện vật quy đổi): 78,700,000

                o   Chi nhất: 22,281,000

                o   Chi hai: 20,400,000

                o   Chi ba: 31,100,000

                o   Chi ất: 5,000,000

        - Thu tiền đinh 200.000 đồng/đinh: Hiện các chi đang triển khai thu, một số chi đã chuyển lên đại tôn (một phần), một số chi chưa chuyển nền chưa có số liệu tổng hợp, báo cáo. Theo thống kê thì số tiền đinh hương khói của các chi như sau:

                o   Chi nhất:  33.000.000 đồng.

                o   Chi Hai: 32.800.000 đồng.

                o   Chi ba:  16.200.000 đồng.

                o   Chi Ất: 16.200.000 đồng.

Phần chi (6 tháng đầu năm):

Tổng chi:  62,846,000.  Trong đó:

        -        Chi hương khói tổ tiên, tế lễ: 18,460,000

        -        Chi ma chay hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau: 24,800,000

        -        Chi chăm sóc, tôn tạo, xây dựng nhà thờ: 19,586,000

Số dư: Thu – Chi trong 6 tháng đầu năm: 20.000.000 đồng. (Tính đến hết ngày 7/7 AL)

        (Bảng chi tiết thu – chi hương khói nhà thờ trong phụ lục 2 kèm theo)

3.     Kế hoạch hoạt động của Họ tộc 6 tháng cuối năm

a.     Tổ chức hoạt động chăm sóc từ đường, hương khói tổ tiên.

        - Các ngày rằm, mồng 1 hàng tháng: Tổ chức bình thường.

        - Ngày rằm tháng 7: Tổ chức theo nghi thức phù hợp trong điều kiện giãn cách xã hội, nhưng cố gắng phần lễ, mâm cúng vẫn chu đáo.

        - Ngày giỗ tổ 10-10: Nếu mọi điều kiện đại dịch và Tổ cho phép thì có thể kết hợp lễ giỗ Tổ với lễ xây mộ Tổ.

        - Ngày rằm tháng 11: Nếu điều kiện đại dịch cho phép thì tổ chức lễ Tế tổ và ăn uống tập trung theo kế hoạch đã thống nhất.

          Kinh phí dự kiến hương khói tổ tiên 6 tháng cuối năm: 26 triệu.

 

b.    Tổ chức xây dựng mộ Tổ.

        - Họ tộc bàn bạc, thống nhất phương án (phương án xây dựng, kinh phí, huy động đóng góp).

        - Ban thủ bộ tổ chức thuê thiết kế, dự toán và kế hoạch triển khai theo phương án đã thống nhất để trình Hội đồng Họ tộc phê duyệt.

        - Tổ chức tực hiện theo kế hoạch.

 

   Kinh phí dự kiến xây mộ Tổ: 50-100 triệu.

 

c.     Các hoạt động đầu tư xây dựng nhỏ.

        - Làm giàn trồng hoa và mái che di động tại sân nhà Tộc trưởng: Tận dụng các cột đèn LED đã có để làm dàn trồng hoa lấy bóng mát, phía dưới dàn hoa lắp bạt che di động, có thể dạng kéo ra kéo vào hoặc tháo lắp khi cần che mưa nắng. Dự kiến 10 triệu.

        - Làm mái che cơ động sân nhà thờ: Sử dụng 4 cột đèn đã có, thiết kế khung mái che cơ động kiểu 4 mái (Kiểu giáng, kích thước, chiều cao tương đương với trung điện), may bạt phủ che mưa, che nắng để lắp mỗi dịp tế lễ. Dự kiến 10 triệu.

        - Làm 2 bảng in Các hình ảnh Hoat động của Họ và Các nội quy, quy đình của dòng tộc (thiết kế dạng 5 tấm nhôm 0.6 x1.2m đóng quyển giống bảng gia phả, bảng công đức) lắp ở tường Trung điện (vị trí đối diện với Gia phả và Bảng vàng công đức qua 2 cửa sổ đầu hồi trung điện). Dự kiến 2 bảng x 6 = 12 triệu (Bảng nhôm + In ấn + Khung gỗ),

        - Đầu tư một số dụng cụ nhà bếp: để đảm bảo nầu nướng đồ thờ cúng và tổ chức các bữa tiệc quy mô vừa và nhỏ tại nhà thờ. Dự kiến 5 triệu.

          Kinh phí dự kiến đầu tư các hạng mục: 37 triệu.

d.     Các hoạt động ma chay hiếu hỷ, đối nội đối ngoại dòng họ:  5.000.000 đồng.

e.     Tổng hợp:

-  Tổng nhu cầu kinh phí 6 tháng cuối năm: 118 – 168 triệu đồng.

-  Hiện đang có: 63 triệu

        o    43 triệu chuyển từ năm 2020

        o    20 triệu còn dư từ đầu năm 2021

 Dự kiến thu tiền đinh và huy động thêm con cháu công đức hương khói khoảng 105 triệu đồng. Trong đó dự kiến thu tiền đinh theo quy định:

1

Chi nhất (165 đinh)

33,000,000

 

2

Chi hai (163 đinh)

32,600,000

 

3

Chi ba (80 đinh)

16,000,000

 

4

Chi Ất (81 đinh)

16,200,000

 

 

Tổng

97.800.000

 

 

III.          HỘI ĐỒNG THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TỘC.

1.     Hoạt động hương khói tổ tiên

        + Hội đồng Họ tộc cơ bản nhất trí với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch cho 6 tháng cuối năm của Họ tộc.

        + Tổ chức rằm tháng 7, giỗ tổ tháng 10, rằm tháng 11: Tùy tình hình đại dịch sẽ có phương án tổ chức phủ hợp. Tuy nhiên về mặt cúng đơm, lễ lạt vẫn duy trì theo quy định.

2.     Hoạt động chăm sóc, tu bổ nhà thờ.

        + Hoạt động hương khói tổ tiên, chăm sóc nhà thờ đang thực hiện tốt theo quy định của Hội đồng Họ tộc nên tiếp tục duy trì và phát huy thêm tinh thần tự nguyện chăm sóc nhà thờ của các gia đình ở nhà.

        + Hiện có khoảng 10 chị em tự nguyện chăm sóc nhà thờ, tuy nhiên để thực hiện tốt thì bên cạnh sự tự nguyện của Chị em, yêu cầu chi Nhất tăng cường trách nhiệm, chủ động bố trí lực lượng trong những dịp đặc biệt như cúng Tết, ngày rằm tháng 11, giỗ Tổ.

        + Đồng ý triển khai làm giàn hoa và mái che di động bên sân Tộc trưởng và mái che cơ động bên sân nhà thờ để đảm bảo che mát công trình, và che mưa che nắng cho mỗi dịp tổ chức tế lễ. Yêu cầu thiết kế đảm bảo bền, đẹp, hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung và tiết kiệm kinh phí.

        + Các nội dung đầu tư làm khung hình ảnh hoạt động của dòng họ và khung quy chế, quy định của Họ tộc, đầu tư thiết bị nhà bếp, bát đũa … là rất cần thiết và ý nghĩa. Tuy nhiên trong giai đoạn này nếu kinh phí chưa cho phép thì có thể lùi lại năm sau thực hiện.

3.     Hoạt động thăm hỏi ốm đau, ma chay, đối nội, đối ngoại dòng họ.

        + Hiện nay thăm hỏi ốm đau chủ yếu mới thực hiện được với những người ở nhà. Cố gắng với các khu vực khác, đã có đại diện Hội đồng Họ tộc tại từng khu vực thì cũng nên có hoạt động thăm hỏi ốm đau với các trường hợp bệnh nặng.

        + Đám hiếu hiện nay đã tổ chức khá tốt, mọi gia đình có người mất đều được đại diện Hội đồng Họ tộc tại khu vực đó tổ chức đoàn thăm viếng và có bài điếu của Dòng họ tiễn biệt người đã khuất. Hiện tại định mức đi viếng là 300.000 đồng, thống nhát nâng lên 500.000 đồng/đám để mua bức trướng và sắm lễ (hoặc phong bì) thắp hương.

        + Trước mắt việc Ma chay, Thăm hỏi ốm đau áp dụng với tất cả con cháu. Tuy nhiên trong tương lai, những gia đình nhiều năm không quan tâm, không có đóng góp quỹ họ theo quy định (mà không phải do điều kiện hoàn cảnh quá khó khăn) thì Họ sẽ xem xét và có quy định cụ thể cho phù hợp.

4.     Xây mộ Tổ

        + Thống nhất xây mộ Tổ tại chỗ Tổ đang nằm, không bốc và chuyển sang khu mộ Tổ tại Nam Lĩnh để có sự an toàn, hài hòa và cũng hợp âm hợp dương.

        + Cho triển khai thiết kế, dự toán và trình HĐHT phê duyệt sớm.

        + Sau khi mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, coi lại ngày chính thức để triển khai xây dựng.

5.     Hoạt động Thu – Chi tài chính.

        + Hội đồng họ tộc thống nhất về chi tiết thu – chi tài chính trong báo cáo của Ban thủ bộ. Vấn đề kêu gọi, quản lý và công khai tài chính của Họ ta đã được Ban thủ bộ thực hiện rất tốt, khoa học, rõ ràng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo sự an tâm tin tưởng cho con cháu trong toàn Họ.

        + Về phần kinh phí xây dựng nhà thờ. Hiện Họ đang vay con cháu 741 triệu để trả cho nhà thầu, trong đó có 576 triệu tiền đinh chưa thu được, đề nghị các Chi, các khu vực động viên con cháu nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình để đóng góp tiền đinh theo quy định. Nếu chưa có đủ đóng một lần thì đóng mỗi lần một ít. Họ tộc sẽ gửi thư đến cho từng gia đình để kêu gọi hành động.

        + Về khoản thu tiền đinh 200.000 phục vụ hương khói Tổ tiên hàng năm, đề nghị các Chi quán triệt các gia đình, con cháu đây là khoản đóng góp cần thiết để đảm bảo các hoạt động hương khói tổ tiên, chăm sóc từ đường và các hoạt động tối thiểu của dòng họ nên mọi người cố gắng thực hiện sớm. Bên cạnh việc giúp cho họ có kinh phí để duy trì các hoạt động thì tiền đinh còn thể hiện trách nhiệm của mỗi “đinh”, giúp gắn kết từng gia đình với Tổ tiên, dòng tộc và cũng là quyền lợi tâm linh của mỗi người. Ngoài tiền đinh quy định, họ cũng kêu gọi những người có điều kiện công đức thêm để Họ có kinh phí để làm các việc lớn hơn, đàng hoàng to đẹp hơn. Họ sẽ ghi tiền đinh, công đức hương khói vào bảng vàng công đức và với các gia đình hàng năm chưa đóng góp sẽ được nhắc nhở và nhiều năm không đóng góp sẽ có hình thức phù hợp.

Trên đây là kết luận của Hội đồng Họ tộc tại cuộc họp HĐHT phiên giữa năm 2021. Đề nghị các Chi, các Nhánh, Gia đình và cá nhân con cháu của dòng họ thực hiện tốt các nội dung Hội đồng Họ tộc đã kết luận, góp phần tạo nên sự đoàn kết, trên dưới một lòng đưa dòng họ Nguyễn Viết ngày càng phát triển.

 

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG HỌ TỘC

                                                                     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                           Nguyễn Văn Hợi


 



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC GIA ĐÌNH CÒN THIẾU TIỀN ĐINH XÂY DỰNG NHÀ THỜ
(Tổng hợp đến ngày 30/6/2021 Âm lịch)

TT

Gia đình

Tiền đinh (4 triệu/ đinh)

Ghi chú

 

 

SL

Nghĩa vụ

Đã đóng

Còn lại

 

I

Chi Giáp Nhất ( Can Tổng )

38

152,000,000

77,000,000

75,000,000

 

1

Nhánh Nguyễn Khoa

1

4,000,000

0

4,000,000

 

 

Nguyễn Quang Dụng

1

4,000,000

 

4,000,000

 

2

Nhánh Ông Hải

21

84,000,000

32,000,000

52,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Đồng

9

36,000,000

26,000,000

10,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Minh

8

32,000,000

 

32,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Hâu

2

8,000,000

2,000,000

6,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Ái

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

3

Nhánh Ông Thụ

3

12,000,000

7,000,000

5,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Thắng

3

12,000,000

7,000,000

5,000,000

 

4

Nhánh Nguyễn Văn Bình

2

8,000,000

6,000,000

2,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Minh

2

8,000,000

6,000,000

2,000,000

 

5

Nhánh Ông Vân

4

16,000,000

10,000,000

6,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Cảnh

4

16,000,000

10,000,000

6,000,000

 

6

Nhánh Ông Thân

3

12,000,000

9,000,000

3,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Toàn

3

12,000,000

9,000,000

3,000,000

 

7

Nhánh Nguyễn Văn Liệu

4

16,000,000

13,000,000

3,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Quế

4

16,000,000

13,000,000

3,000,000

Hữu

II

Chi Giáp Nhị ( Can Tào )

131

520,000,000

72,500,000

447,500,000

 

1

Nhánh Ông Quang

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Ông Sơn

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

2

Nhánh Ông Hinh

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Ông Đồng

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

3

Nhánh Ông Hòa

8

32,000,000

0

32,000,000

 

 

Gia đình Ông Hùng

3

12,000,000

 

12,000,000

 

 

Gia đình Ông Hải

3

12,000,000

 

12,000,000

 

 

Gia đình Ông Bắc

2

8,000,000

 

8,000,000

 

4

Nhánh Ông Chất

2

8,000,000

0

8,000,000

 

 

Nguyễn Văn Tạo

1

4,000,000

 

4,000,000

 

 

Nguyễn Văn Hóa

1

4,000,000

 

4,000,000

 

5

Nhánh Ông Tợu

7

28,000,000

4,000,000

24,000,000

 

Gia đình Nguyễn Văn Tùng

4

16,000,000

 

16,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Huệ

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Mậu

1

4,000,000

 

4,000,000

 

6

Nhánh Ông Quý

12

48,000,000

0

48,000,000

 

 

Nguyễn Văn Toàn

1

4,000,000

 

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Nhi

5

20,000,000

 

20,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Minh

3

12,000,000

 

12,000,000

 

 

Nguyễn Văn Hải

1

4,000,000

 

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Hà

2

8,000,000

 

8,000,000

 

7

Nhánh Ông Bốn

2

8,000,000

2,000,000

6,000,000

 

 

Nguyễn Văn Hùng

1

4,000,000

2,000,000

2,000,000

 

 

Nguyễn Văn Dung

1

4,000,000

 

4,000,000

 

8

Nhánh Ông Năm

2

8,000,000

0

8,000,000

 

 

Nguyễn Văn Giang

1

4,000,000

 

4,000,000

 

 

Nguyễn Văn Sơn

1

4,000,000

 

4,000,000

 

9

Nhánh Ông Khả

11

44,000,000

2,000,000

42,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Bình

4

16,000,000

 

16,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Thường

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

 

Nguyễn Văn Phúc

2

8,000,000

 

8,000,000

 

 

Nguyễn Văn Trung

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

 

Nguyễn Văn Chín

1

4,000,000

 

4,000,000

 

10

Nhánh Ông Tam

2

8,000,000

0

8,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Vinh

2

8,000,000

 

8,000,000

 

11

Nhánh Ông Tăng

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

 

Nguyễn Văn Lương

1

4,000,000

2,000,000

2,000,000

 

 

Nguyễn Văn Thực

1

4,000,000

2,000,000

2,000,000

 

12

Nhánh Ông Tiến

2

4,000,000

0

4,000,000

 

 

Nguyễn Văn Triều

1

4,000,000

 

4,000,000

 

13

Nhánh Ông Hùng (Niệm)

3

12,000,000

0

12,000,000

 

 

Nguyễn Văn Tạo

2

8,000,000

 

8,000,000

 

 

Nguyễn Văn Sang

1

4,000,000

 

4,000,000

 

14

Nhánh Cố Tư

8

32,000,000

10,500,000

21,500,000

 

 

Gia đình ông Thông

3

12,000,000

3,000,000

9,000,000

 

 

Gia đình ông Bình

3

12,000,000

4,000,000

8,000,000

 

 

Gia đình ông Ngọc

2

8,000,000

3,500,000

4,500,000

 

15

Nhánh Ông Lan

5

20,000,000

3,000,000

17,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Dần

5

20,000,000

3,000,000

17,000,000

 

16

Nhánh Ông Đồng

6

24,000,000

8,000,000

16,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Hồng

3

12,000,000

4,000,000

8,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Hải

3

12,000,000

4,000,000

8,000,000

 

17

Nhánh Ông Qúy

5

20,000,000

3,000,000

17,000,000

 

 

Gia đình Cháu Tân (ông Sửu)

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

 

Gia đình Ông Tuất

3

12,000,000

2,000,000

10,000,000

 

18

Nhánh Ông An

10

40,000,000

4,000,000

36,000,000

 

 

Gia đình Ông Hóa

2

8,000,000

 

8,000,000

 

 

Gia đình Ông Lợi

3

12,000,000

1,000,000

11,000,000

 

 

Gia đình Ông Bình

5

20,000,000

3,000,000

17,000,000

 

19

Nhánh Ông Miện

7

28,000,000

3,000,000

25,000,000

 

 

Gia đình Ông Quế

3

12,000,000

 

12,000,000

 

 

Gia đình Ông Hải

4

16,000,000

3,000,000

13,000,000

 

20

Nhánh Ông Trường

8

32,000,000

0

32,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Anh

3

12,000,000

 

12,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Hùng

4

16,000,000

 

16,000,000

 

 

Nguyễn Viết Tam

1

4,000,000

 

4,000,000

 

21

Nhánh Ông Thông

12

48,000,000

13,000,000

35,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Cảnh

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Minh

2

8,000,000

 

8,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Hùng

3

12,000,000

10,000,000

2,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Dũng

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Sỹ

3

12,000,000

1,000,000

11,000,000

 

22

Nhánh Ông Thành

2

8,000,000

0

8,000,000

 

 

Nguyễn Văn Quang

1

4,000,000

 

4,000,000

 

 

Nguyễn Viết Tuấn

1

4,000,000

 

4,000,000

 

23

Nhánh Ông Mai

4

16,000,000

1,000,000

15,000,000

 

 

Nguyễn Văn Nam

1

4,000,000

 

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Đường

3

12,000,000

1,000,000

11,000,000

 

24

Nhánh Ông Bính

5

20,000,000

6,000,000

14,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Tân

1

4,000,000

2,000,000

2,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Thành

2

8,000,000

2,000,000

6,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Vinh

2

8,000,000

2,000,000

6,000,000

 

25

Nhánh Ông Kỷ

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Kiên

2

8,000,000

1,000,000

7,000,000

 

III

Chi Giáp Tam  ( Can Trạc )

12

48,000,000

18,000,000

30,000,000

 

1

Nhánh Nguyễn Văn Quý

6

24,000,000

8,000,000

16,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Mạnh Hùng

3

12,000,000

4,000,000

8,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Duyệt

3

12,000,000

4,000,000

8,000,000

 

2

Nhánh Nguyễn Văn Trọng

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Văn Hải

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

3

Nhánh Nguyễn Văn Đàn

2

8,000,000

2,000,000

6,000,000

 

 

Nguyễn Văn Nam

1

4,000,000

1,000,000

3,000,000

 

 

Nguyễn Văn Thành

1

4,000,000

1,000,000

3,000,000

 

4

Nhánh Nguyễn Văn Châu

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Ông Thái

2

8,000,000

4,000,000

4,000,000

 

IV

Chi Ất (Can Thời )

21

84,000,000

60,000,000

24,000,000

 

1

Nhánh Ông Phan

12

48,000,000

32,000,000

16,000,000

 

 

Gia đình Ông Mão

12

48,000,000

32,000,000

16,000,000

 

2

Nhánh Ông Vị

5

20,000,000

16,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Ký

5

20,000,000

16,000,000

4,000,000

 

3

Nhánh Ông Triển

4

16,000,000

12,000,000

4,000,000

 

 

Gia đình Nguyễn Viết Ngụ

4

16,000,000

12,000,000

4,000,000

 

 

TỔNG

202

804,000,000

227,500,000

576,500,000

 

Thủ bộ



Nguyễn Văn Năm

Chủ tịch Hội đồng Họ tộc



Nguyễn Văn Hợi



 

 

 


 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TỔNG HỢP THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2021  CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN

(Báo cáo Rằm tháng 7 năm 2021)

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

A

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

 

I.

PHẦN XÂY DỰNG NHÀ THỜ

 

 

1

Tổng chi phí xây dựng nhà thờ

3,797,706,000

 

2

Phần đã thu:

3,120,860,000

 

 

Tiền đinh:

1,385,500,000

 

 

Tiền công đức:

1,735,360,000

 

3

Phần đã chi:

3,778,706,000

 

 

Chi xây dựng  (Mộc, nề, đồ nội thất…)

3,608,360,000

 

 

Chi khác (cúng đơm, lễ lạt, khánh thành…)

170,346,000

 

4

Tiền đinh chưa đóng.

578,500,000

 

 

Chi nhất

77,000,000

 

 

Chi hai

447,500,000

 

 

Chi ba

30,000,000

 

 

Chi ất

24,000,000

 

5

Công nợ xây dựng nhà thờ

741,000,000

 

 

Nợ các nhà thầu xây dựng:

0

 

 

Nợ con cháu (vay trả tiền cho nhà thầu)

741,000,000

 

6

Phương án huy động trả nợ nhà thờ

741,000,000

 

 

Thu tiền đinh chưa đóng

578,500,000

 

 

Kêu gọi tinh thần công đức của con cháu

162,500,000

 

II.

PHẦN HOẠT ĐỘNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN, CHĂM SÓC TỪ ĐƯỜNG

 

 

1

Kết dư chuyển từ năm 2020 sang năm 2021

43,897,000

 

2

Phần thu từ rằm tháng 11/2020-hết tháng 6/2021

83,181,000

 

a

Con cháu đóng góp công đức tự nguyện

78,781,000

 

 

Chi nhất

22,281,000

 

 

Chi hai

20,400,000

 

 

Chi ba

31,100,000

 

 

Chi ất

5,000,000

 

b

Thu tiền hương khói theo quy định 1 đinh 200.000 đồng

4,400,000

 

 

Chi nhất

600,000

 

 

Chi hai

 

 

 

Chi ba

 

 

 

Chi Ất

3,800,000

 

2

Phần chi từ rằm tháng 11/2020-hết tháng 6/2021

62,846,000

 

 

Chi hương khói tổ tiên, tế lễ,

18,460,000

 

 

Chi ma chay hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, ngoại giao dòng họ

24,800,000

 

 

Chi chăm sóc, tôn tạo, xây dựng nhà thờ

19,586,000

 

B

DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CUỐI  NĂM

168,200,000

 

I

Hoạt động chăm sóc từ đường, hương khói tổ tiên

26,200,000

 

1

Hương khói 5 tháng cuối năm (7,8,9,10,11)

3,200,000

(Trừ rằm tháng 7, rằm tháng 11)

2

Lễ rằm tháng 7

2,000,000

 

3

Lễ giỗ Tổ 10-10

5,000,000

 

4

Lễ rằm tháng 11

16,000,000

Dự kiến 20 mâm

II.

Đầu tư xây dựng các hạng mục nhà thờ

137,000,000

 

1

 Xây dựng dàn mái che di động, dàn hoa  bên sân nhà Tộc trưởng

10,000,000

 

2

Làm khung bạt che cơ động bên sân nhà thờ

10,000,000

 

3

Làm các bảng nhôm dạng sổ đóng mở treo tại trung điện:
1. Bảng các hình ảnh hoạt động dòng họ
2. Bảng nội quy, quy chế, quy định nhà thờ.

12,000,000

Tương tự khung gia phả, công đức.

4

 Đầu tư dụng cụ nhà bếp

5,000,000

 

5

Xây dựng khu mộ Tổ

100,000,000

(Tùy theo phương án thiết kế, dự toán)

III

Các hoạt động khác của dòng họ

5,000,000

 

1

Hoạt động đối ngại, thăm hỏi ốm đau, ma chay khác

5,000,000

 

C

PHƯƠNG ÁN KINH PHÍ ĐẢM BẢO

168,832,000

 

1

Số dư chuyển từ năm 2020 chuyển sang

43,897,000

 

2

Số dư 6 tháng đầu năm 2021 chuyển sang

19,935,000

 

3

Thu tiền đinh, huy động công đức hương khói tổ tiên.

105,000,000

 

Thủ bộ


Đã ký


Nguyễn Văn Năm


Chủ tịch Hội đồng Họ tộc


Đã ký


Nguyễn Văn Hợi