Danh sách người dùng. Tôi muốn tham gia
Người dùng và quyền
Là người tạo mới dòng họ lúc 21/12/2016 03:14
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Tham gia danh sách vào 21/12/2016 05:43, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 21/12/2016 06:49, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
-----
Tấn cập nhật gia phả nhánh nhà Tấn, ông Huề... với nhé. Cập nhật cả ông bà. Đời thứ 10 trở đi cập nhật cả trai, gái, dâu rể. Con gái lấy chồng chỉ cập nhật đến con rể thôi, ko cập nhật cháu.
Tham gia danh sách vào 22/12/2016 16:15, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 23/12/2016 16:36, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 25/12/2016 11:15, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
-----
Cháu vào mở phả đồ ra, chọn nhánh nhà mình rồi cập nhật nhánh ông Bỉnh nhé.
Tham gia danh sách vào 10/04/2017 09:27, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
Tham gia danh sách vào 26/02/2018 11:42, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 28/11/2018 12:19, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 28/11/2018 12:27, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
Tham gia danh sách vào 28/11/2018 12:36, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 28/11/2018 14:40, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 28/11/2018 14:40, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 04/03/2019 08:31, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
-----
Bác cho Bắc quyền được cập nhật gia phả nhánh ông Vị nha.
Tham gia danh sách vào 05/03/2019 09:06, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 01/01/2021 17:20, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 04/09/2020 14:26, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 01/01/2021 17:10, bởi Nguyễn Hải Sơn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ. Giới hạn trong nhánh bắt đầu từ thành viên có mã vị trí 01133( Can Thời [đời 5] )
Tham gia danh sách vào 04/01/2021 12:44, bởi Gia Phả Tốt
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Người dùng trong Danh sách người dùng có quyền xem mọi thông tin về dòng họ (phả đồ, hồ sơ các thành viên, bản đồ nơi yên nghỉ, bài viết, ...), có thể được admin cấp thêm một số quyền khác
.