ảnh đại diện thành viên Hồ Thị Hòa

Hồ Thị Hòa

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nữ; ngày sinh: 1967; mã hồ sơ: 0166fbf8-93bb7a901-0
Đời thứ: 10, mã vị trí: 0211121132+1 , Chi 021 - Tổ chi Can Tổng
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Ngày qua đời: 04/01/2020 lịch Dương, 10/12/kỷ hợi - tức 10/12/2019 lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Nghĩa trang khối 7 thị trấn quảng phú, huyện CưM’Gar, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Chồng : Nguyễn Quang Bình - cưới vào 1992
Tạo mới lúc 13/04/2017 13:50 bởi Nguyễn Quang Trung
Sửa đổi lần gần nhất (15/01/2020 07:46) bởi Nguyễn Quang Trung : Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Đang sống, Nơi qua đời - chi tiết, Hồ sơ tiêu biểu.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.