ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Thị Lý

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 393ac66d-ca6f79a4d-7
Đời thứ: 13, mã vị trí: 0113211111432g , Chi Giáp Nhất - Tổ chi Can Tổng
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Cát và mẹ Hoàng Thị Thảo
Chồng : Ông Bình
Thống kê nhánh này:
Con gái nhánh nội 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Tạo mới lúc 28/02/2019 12:14 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (03/01/2021 07:41) bởi Nguyễn Hải Sơn : Con thứ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.