ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Thắng

Nguyễn Viết Thắng

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 4a7ae051-644804c09-6
Đời thứ: 14, mã vị trí: 01132511211222 , Chi Giáp Tam - Tổ chi Can Trạc
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Hạ và mẹ Bà Lê Thị Lan
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 3 Xem
Con gái nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Tạo mới lúc 22/12/2016 12:19 bởi Nguyễn Hải Sơn
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.