ảnh đại diện thành viên Nhánh Kỳ Anh

Nhánh Kỳ Anh

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 96ba7679-cd499aee0-c
Đời thứ: 3, mã vị trí: 021 , Nguyễn Viết Nghệ An - Tổ chi NGUYỄN VIẾT PHÚC
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Thắng
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1 Xem
Tạo mới lúc 04/02/2021 15:33 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (05/04/2023 13:36) bởi Nguyễn Hải Sơn : Tên, Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.