ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nữ; ngày sinh: 28/11/1972; mã hồ sơ: affd55e7-d70b04114-5
Đời thứ: 13, mã vị trí: 0113251122142g , Chi Giáp Tam - Tổ chi Can Trạc
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Cổ nhuế, Bắc Từ liêm, Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Thạc sỹ
Quá trình sống và lao động:
Giáo viên cấp 3 môn Hóa học
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Bình và mẹ Trần Thị Phượng
Chồng : Lê Viết Sơn
Thống kê nhánh này:
Con gái nhánh nội 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Tạo mới lúc 22/12/2016 02:04 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (20/02/2019 03:22) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ, Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.