ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Bình

Nguyễn Viết Bình

Nam; ngày sinh: 30/04/1941; mã hồ sơ: b11fb6de-dd3cb7070-0
Đời thứ: 12, mã vị trí: 011325112214 , Chi Giáp Tam - Tổ chi Can Trạc
Nơi sinh: Hùng tiến Nam Đàn Nghệ An, Việt Nam
Nơi sống: Hùng tiến Nam Đàn Nghệ An, Việt Nam
Trình độ: Tốt nghiệp đại học
Quá trình sống và lao động:
Giáo viên cấp 3
Ngày qua đời: 26/05/2005 lịch Âm - tức 02/07/2005 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Nghệ An, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Xuân và mẹ Bà Cố Xuân
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 4 Xem
Con gái nhánh nội 5 Xem
Con rể nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 3 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 3 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Tạo mới lúc 22/12/2016 01:53 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (08/01/2021 09:54) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.