ảnh đại diện thành viên Can Thời

Can Thời

Hiệu: Tổ chi Ất | Tổ chi Chi Ất
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: c20a5d6c-df13ab0c0-4
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01133 , Đại tôn nhánh Hùng tiến - Tổ chi Nguyễn Viết Nhã
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Nhã và mẹ Bà Nhã
Vợ : Bà Thời
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 141 Xem
Con gái nhánh nội 88 Xem
Con rể nhánh nội 39 Xem
Con dâu nhánh nội 86 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 87 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 39 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 05:52 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (04/02/2021 15:45) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.