ảnh đại diện thành viên Trần Thị Phượng

Trần Thị Phượng

Nữ; ngày sinh: 20/10/1948; mã hồ sơ: d1a1e3b1-60f7c487d-2
Đời thứ: 12, mã vị trí: 011325112214+1 , Chi Giáp Tam - Tổ chi Can Trạc
Nơi sinh: Thái Lan, Việt Nam
Nơi sống: Đông Hà - ĐÔng Hiếu - Nghĩa Đàn - Nghệ An, Việt Nam
Ngày qua đời: 08/07/2006 lịch Âm - tức 01/08/2006; nhuận: 31/08/2006 lịch Dương
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Tạo mới lúc 22/12/2016 01:53 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (09/01/2021 06:42) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ, Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.