Phụ lục hợp đồng hạng mục: Phần gỗ

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 12/02/2019 17:05. xem:2139

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

    Số: 01/PLHĐ

(V/v Cung ứng và thi công, tôn tạo các hạng mục nhà thờ bằng gỗ 

Tại: công trình nhà thờ Đại Tôn họ tộc Nguyễn Viết

Xóm Đông Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

  - Căn cứ hợp đồng giao khoán số …./HĐGK  ngày … tháng ….

- Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của hai bên;

     Hôm nay , ngày     tháng 01 năm 2019

     Tại : Nhà Thờ Đại Tôn họ tộc Nguyễn Viết

     Xóm đông Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

     Chúng tôi gồm có :

BÊN A: (BÊN GIAO KHOÁN): 

Đại diện HĐGT, BQL Dự án.

Địa chỉ           : Xóm Đông sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

1.Đại diện là  : Ông Nguyễn Văn Nam            Chức vụ: Trưởng ban QLDA

2.Ông             : Nguyễn Văn Bình                     Chức vụ: T’Giám sát thi công

Tài khoản       : 3609205254895

Tại                  : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn

BÊN B: (BÊN NHẬN KHOÁN): 

Đại diện           : Lê Thúc Hoàn                           Chức vụ:  Tổ trưởng thi công

Số CMTND     : 0182415837            Cấp ngày 03/11/2013      Tại: CA. Nghệ An

Địa chỉ            : Xóm 6 xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Điện thoại       : ............................ 

Tên TK           : Nguyễn Viết Sỹ        

Tài khoản số   : 3609205149224

Tại                  : Ngân hàng nông nghiệp huyện Nam Đàn

Theo giấy ủy quyền số 01/UQNT  ngày 02  tháng 01 năm 2019 (có công chứng UBND xã theo quy định)

Điều 1: Nội dung khối lượng công việc.

Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện thi công các hạng mục công việc sau:

1.1  Tôn tạo toàn bộ phần gỗ nhà Thượng điện.

Tôn tạo, phục hồi Thượng điện như nguyên bản cổ cụ thể là:

- Giữ nguyên kích thước, sào mực và hướng nhà thờ.

- Bổ sung lại hai Hồi văn theo kiểu kiến trúc nhà thờ cổ, bốn mái vuốt ngược lên bốn phương. Độ rộng của hồi văn: 1.07m.

- Thay thế lại các phần gỗ hỏng như cột, xà chắp nối, mục nát.

- Đánh ráp lại toàn bộ gỗ cũ của nhà thờ như gỗ mới sạch sẽ để sơn PU.

- Tôn tạo (phần cổ) và làm mới 3 bàn thờ trong nhà thượng, sơn son thiếp vàng các loại đồ thờ cổ của nhà Thờ.

Tổng chi phí tôn tạo nhà Thượng điện tạm tính: 200.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn)

Chi phí trên bao gồm chi phí phần gỗ và chi phí phần nhân công. Tùy vào mức độ phần gỗ phải thay thế sẽ thanh quyết toán khối lượng gỗ, nhân công theo thực tế. 

1.2  Làm mới toàn bộ phần gỗ nhà Trung điện.

Làm mới một căn nhà gỗ 3 gian và 2 hồi văn, toàn bộ phần của của trung điện, mái ngói vuốt ngược 4 góc  theo kiến trúc tương tự nhà Tưởng niệm cụ Phan Bội Châu (Nam đàn). Cụ thể:

- Kích thước:

            + Chiều dài phủ bì:              848 cm

            + Chiều rộng  phủ bì:           675 cm

            + Chiều cao nóc:                  ……….

            + Chiều cao cột cái:              381cm   

            + Chiều cao cột hiên:            310 cm

            + Chiều dài gian giữa:           256 cm

            + Chiều dài hai gian bên:      195 cm

            + Chiều rộng thềm trước:      150 cm

 

-  Chi tiết nội dung cung cấp:

STT

Thành phần

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC (M)

TỔNG(M3)

D1

D2

D3

1

Cột cái

2

0.28

0.28

3.81

0.597408

2

Cột hiên

12

0.26

0.26

3.1

2.51472

3

Cột bồng

6

0.24

0.24

1

0.3456

4

Gối cơm

6

0.08

0.5

0.4

0.096

5

Đầu vòi đỡ thượng ốc

2

0.18

0.16

0.8

0.04608

6

Tiện trụ bồng

16

0.26

0.26

0.4

0.43264

7

Hạ giữa

2

0.16

0.24

3.95

0.30336

8

Hạ nách

2

0.16

0.24

1.8

0.13824

9

Hạ hồi

2

0.14

0.22

5.15

0.31724

10

Khấu

4

0.16

0.22

2.8

0.39424

11

Kẻ chuyền

8

0.15

0.45

1.7

0.918

12

Kẻ mái

16

0.16

0.45

1.7

1.9584

13

Trồng rường

2

0.21

0.3

1.4

0.1764

14

Trồng đấu

2

0.15

0.32

1.4

0.1344

15

Xà trồng rường

2

0.14

0.16

1.3

0.05824

16

Nóc trồng rường

2

0.14

0.3

1.3

0.1092

17

Xà hồi cúi

8

0.14

0.22

2.8

0.68992

18

Xà hiên hai đầu

4

0.14

0.22

2.55

0.31416

19

Xà thượng

2

0.14

0.22

1.1

0.06776

20

Phụ đầu

16

0.1

0.15

2.8

0.672

21

Ván ấm

2

0.02

0.25

4

0.04

22

Thượng ốc

1

0.1

0.18

2.8

0.0504

23

Hoành

58

0.09

0.09

2.9

1.36242

24

Tàu

34

0.05

0.2

3.4

1.156

25

Rui

1

0.02

0.1

700

1.4

26

2

0.1

0.03

40

0.24

27

Ván trải trên tàu

1

0.02

0.2

34

0.136

28

Kèo chéo

4

0.1

0.2

4

0.32

29

Chân rui

1

0.05

0.18

34

0.306

30

Cửa trung điệm

1.0

Tổng cộng phần gỗ

15.295

- Chi phí phần gỗ:

15 m3       x     40.000.000  / m3    =

   600.000.000

- Chi phí nhân công:

   120.000.000

Thành tiền nhà Trung:

720.000.000

TỔNG  GIÁ TRỊ TẠM TÍNH:

( Nhà Thượng + Nhà Trung) = 200.000.0000đ + 720.000.000đ =

920.000.000 đ

Bằng chữ: Chín trăm hai  mươi triệu đồng chẵn./.

1.3 Tiến độ thi công:

-  Ngay khi hai bên ký kết hợp đồng và bên A chuyển tiền tạm ứng đợt 1 cho bên B, bên B chuẩn bị gỗ, xẻ gỗ để khô khén.

- Kể từ ngày 06/02/ năm Kỷ Hợi bên A khởi công xây dựng nhà thờ đến ngày 06/7/ năm  Kỷ Hợi.

Điều 2: Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật:

Yêu cầu về gỗ:

- Toàn bộ gỗ làm nhà là gỗ lim xanh (Việt Nam, Lào hoặc Nam phi) mới 100%, không có giác, không nứt nẻ. Mỗi nhà Thượng, Trung có một cây cột gỗ Dỗi hoặc Mít.

- Toàn bộ gỗ làm cửa là gỗ:

- Toàn bộ gỗ làm bàn thờ là gỗ: Mít hoặc gỗ Dổi, mới 100%, không có giác, không nứt nẻ.

- Sơn nhà thờ phải dùng sơn PU 07, thiếp vàng gằng nhũ vàng chuẩn.

- Tất cả các loại Đinh phải sử dụng bằng đinh INOC.

Yêu cầu kỹ thuật thi công:

- Khi bên B làm phần thô xong, bên A nghiệm thu chủng loại gỗ thì bên B tiến hành phần làm nguội, yêu cầu lót 3 lớp đánh giấy ráp thật kỹ tất cả các vật liệu phần rui trở xuống.

- Đóng gói vận chuyển xuống công trường lắp đặt theo ngày giờ quy định của bên A.

 - Bên B khắc phục, lót kỹ các điểm chầy xước. Bên A tiến hành nghiệm thu rồi cho phun sơn  PU. Yêu cầu 2 lớp và phần trên rui phải phun sơn dầu 01 lớp.

Điều 3: Điều khoản thanh toán

- Tổng giá trị Phụ lục hợp đồng tạm tính: 920.000.000 đồng. (chín trăm hai mươi triệu đồng)

- Bên A sẽ thanh toán theo từng giai đoạn.

+ Giai đoạn 1: Bên A sẽ cho tạm ứng cho bên B ngay sau ký hợp đồng để bên B mua gỗ là: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn)

+ Giai đoạn 2: Sau khi bên B lắp dựng cơ bản xong các hạng mục hai bên đã thống nhất thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B là: 300.000.000 đồng ( Ba trăm triệu đồng chẵn)

+ Giai đoạn 3: Sau khi hoàn thành công việc đã được chủ đầu tư nghiệm thu, bên A sẽ thanh toán hết giá trị hợp đồng cho bên B chậm nhất sau 15 ngày kế từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình. Nếu quá thời gian trên Bên A phải chịu lãi suất theo ngân hàng tại thời điểm tính lãi.

    - Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 4: Cam kết chung.

     - Hai bên cùng thực hiện đúng theo phụ lục hợp đồng này và không được phép thay đổi trong thời gian thực hiện. Hợp đồng giao khoán số 01/HĐGK ngày …. Tháng  ….. năm 2019 và Các báo giá phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được xem như là một bộ phận không tách rời của phụ lục hợp đồng này.

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

          

 

 

 

                 Nguyễn văn Nam                                       Lê Thúc Hoàn

       Hình ảnh có liên quan

Bình luận ( 0 )
.