BTC, Hội đồng Họ tộc xin gửi tới toàn thể anh em con cháu thông tin Thu...
BẢNG TỔNG HỢP THU CHI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THỜ (4/12/2019) ...
Hội đồng Họ tộc, Ban quản lý dự án xin công bố kết quả nghiệm thu, quyết...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Thần Tổ chỉ dẫn con cháu làm bàn thờ, đồ thờ. 1. Mô tả chung Tổ...
Ghi chép từ băng ghi âm Thần Tổ dặn con cháu (Chuyên sâu về làm nhà thờ và...
TOÀN VĂN LỜI TỔ DẶN CHÁU CON HỌ NGUYỄN VIẾT (Chép lại lời tổ ...
Theo lời tổ dạy, dịp năm hết tết đến, đầu xuân năm mới có các lễ quan ...
Chuẩn bị: Chiều 22 dọn dẹp sạch sẽ nấu nước ngũ vị hương lau dọn bàn ...
.