Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 27/12/2022 00:21. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 28/12/2022 03:45. xem:983

Bảng vàng công đức

QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT

TT Họ Tên Công đức bằng tiền Ghi chú
- 8,000,000
1,000,000
1 500,000
2 500,000
1,000,000
3 1,000,000
2,000,000
4 2,000,000
1,000,000
5 1,000,000
3,000,000
6 1,000,000
7 2,000,000
- 5,500,000
500,000
8 500,000
5,000,000
9 5,000,000
- 69,100,000
500,000
10 500,000
500,000
11 500,000
2,000,000
12 2,000,000
200,000
13 200,000
1,000,000
14 1,000,000
1,000,000
15 1,000,000
12,500,000
16 500,000
17 2,000,000
18 10,000,000
200,000
19 200,000
1,000,000
20 1,000,000
50,000,000
21 50,000,000
200,000
22 200,000
- 7,000,000
4,000,000
23 3,000,000
24 1,000,000
2,000,000
25 2,000,000
500,000
26 500,000
500,000
27 500,000
- 13,093,004
28 1,000,000
29 10,093,004
30 2,000,000
102,693,004
102,693,004 / 102,693,004
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI 
HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN - NGHỆ AN

1: Tổ chức Quỹ

-      Quỹ Khuyến học, khuyến tài Họ Nguyễn Viết – nhánh Hùng Tiến – Nam Đàn – Nghệ An (sau đây gọi tắt là Quỹ Khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có tâm huyết với giáo dục, mong muốn con em Nguyễn Viết lấy tri thức làm nền tảng phát triển bản thân, góp phần thúc đẩy học tập, hỗ trợ các con em học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của họ Nguyễn Viết – nhánh Hùng tiến – Nam Đàn – Nghệ An.

-      Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  tham gia đóng góp không nhất thiết có phải thuộc dòng họ hay không.

2: Mục đích

-      Tạo nguồn nguồn thu cho Quỹ để thực hiện các hoạt động khuyến học của Họ.

-      Khơi dậy sự hiếu học, niềm tự hào trong con cháu về truyền thống học tập của dòng họ Nguyễn Viết, của quê hương Hùng tiên - Nam Đàn – Nghệ An.

-      Động viên, khuyến khích tài năng trẻ của dòng họ trong việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức.

-      Khen thưởng các học sinh sinh viên đạt thành tích đặc biệt  trong học tập: học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia, quốc tế; Học sinh đỗ thủ khoa các kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, đỗ thủ khoa tốt nghiệp đại học…

-      Hỗ trợ một phần chi phí học tập của các học sinh khá giỏi, sinh viên loại khá trở lên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-      Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho các con em sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo.

3: Nguyên tắc hoạt động

-      Việc tham gia đóng góp cho Quỹ là hoàn toàn tự nguyện, mọi các nhân tham gia đóng góp đều được ghi nhận vào Danh sách đóng góp được đăng tải công khai trên Trang tin Điện tử Họ Nguyễn Viết nhánh Hùng Tiến – Nam Đàn – Nghệ An, trên Facebook của Họ hoặc giấu tên tùy theo đề nghị của người đóng góp.

-      Việc sử dụng Quỹ phải thiết thực và hiệu quả tránh phô trương, phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam, đúng đối tượng, đúng nội dung, phải công khai minh bạch và không được phép sử dụng quỹ trái mục đích.

4: Phương thức xây dựng Quỹ

-      Đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài Họ.

-      Các khoản thu từ hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương.

-      Các khoản thu khác.

5: Phương thức Quản lý quỹ

-      Quỹ do Ban Khuyến học Khuyến tài trực tiếp vận hành dưới sự quản lý, chỉ đạo chung của Hội đồng Họ tộc. 

-      Ban Khuyến học Khuyến tài xây dựng Quy chế quản lý Quỹ và trình Hội đồng họ tộc phê duyệt trước khi ban hành chính thức.

 

Mọi đóng góp ủng hộ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài của Họ xin được gửi về :


Nguyễn Văn Năm STK 3609205254895 
Tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
Nội dung: Nguyễn viết A (Con ông B, chi C), đóng góp quỹ Khuyến học - Khuyến tài của dòng họ. 

Sau đó gọi điện thoại báo cho một trong ba người sau để cập nhật danh sách đóng góp: 
      1. Thủ bộ Nguyễn Văn Năm   0395553176
      2. Trưởng ban truyền thông Nguyễn Hải Sơn 0983055516.
Thông tin về khoản tiền đóng góp của con cháu sẽ được cập nhật vào sổ theo dõi của thủ quỹ, kế toán và thông báo lên website, facebook của giòng họ ngay khi tiền nổi trên tài khoản của họ.
Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
TỔNG HỢP THU CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023 (Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 ...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM 2020 ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.