Sổ ghi chép công đức hương khói tổ tiên (Từ ngày rằm tháng 11 năm 2019 - đến rằm tháng 11 năm 2020)

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 30/12/2020 16:12. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 01/01/2021 02:05. xem:2499

STT

Người công đức

Ngày

Công đức
tại nhà thờ

Công đức
Chuyển khoản

Tổng cộng

 

Chuyển đầu kỳ (Sau rằm tháng 11/2019)

16-11-19

426,000

 

426,000

I.

Đợt 1 (Rằm tháng 11/2019 - 7/1/2020)

 

 

 

0

1

 
Cháu Sinh, Tiến con O Lý (cháu ngoại ông Cát)

 

2,000,000

 

 

2

GĐ ông Cảnh Quyên (chi 3)

30-12-19

300,000

 

 

3

GĐ bà Hảo Hậu (chi 3)

30-12-19

100,000

 

 

4

GĐ ông Chân (Chi Ất)

30-12-19

1,000,000

 

 

5

GĐ ông Dũng Niệm (chi 2)

30-12-19

500,000

 

 

6

GĐ Quế - Hoa (chi Nhất)

30-12-19

200,000

 

 

7

GĐ Nam Dật (Chi Ất)

30-12-19

500,000

 

 

8

GĐ Bình - Bảo (Chi Ất)

30-12-19

100,000

 

 

9

GĐ Hùng Ngụ (Chi Ất)

30-12-19

200,000

 

 

10

Con cháu ông Xuân chi Ất

30-12-19

150,000

 

 

11

Cháu Báu con ông Năm (Chi ất)

30-12-19

500,000

 

 

12

Ông Hợi Hà nội (Chi 3)

06-01-20

100,000

 

 

 

Tổng cộng thu trong kỳ theo sổ

 

5,650,000

0

 

 

Thực kiểm cuối kỳ  (Ngày 7/1)

 

5,140,000

0

5,140,000

II.

 Đợt 2 (8/1/2020-26/2/2020)

 

 

 

 

1

Cháu Thái (con A Nam Song chi 1)

12-01-21

500,000

 

 

2

A Sáng Khoa chi Nhất

15-01-20

200,000

 

 

3

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

15-01-20

1,000,000

 

 

4

Ông Hợi Hà nội (Chi 3)

15-01-20

50,000

 

 

5

Cháu Thành (Con ông Lân chi 1)

16-01-20

500,000

 

 

6

ÔNg Tiến (em trai bố vợ Hải Sơn)

16-01-20

1,000,000

 

 

7

Ông Khương (Khách tham quan)

29-01-20

100,000

 

 

8

Quế con ông Cát

29-01-20

100,000

 

 

9

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

01-02-20

500,000

 

 

10

Thụy con ông Cần (chi nhất)

18-02-20

200,000

 

 

11

Tấn + Thành (Con ông Lân chi Nhất)

18-02-20

400,000

 

 

12

Yên con gái ông Dật (Chi Ất)

22-02-20

200,000

 

 

 

Tổng cộng thu trong kỳ theo sổ

 

4,750,000

0

 

 

Thực kiểm cuối  kỳ  (Ngày 26/2 AL)

 

5,330,000

0

5,330,000

III

Đợt 3 (26/2-29/5)

 

 

 

 

1

Cháu Xuân con ô Quế Liệu (Chi 1)

28-02-20

200,000

 

 

2

GĐ A Nam Song (Chi Nhất)

01-03-20

500,000

 

 

3

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

08-04-20

500,000

 

 

4

GĐ A Nam Song (Chi Nhất)

02-05-20

500,000

 

 

5

GĐ A Nam Song (Chi Nhất)

14-05-20

500,000

 

 

6

Quế con ông Cát

14-05-20

200,000

 

 

7

Thủy  con ông Cát

19-05-20

500,000

 

 

8

GĐ Hải - Ngân (Con ông Sâm chi 2)

28-05-20

 

1,000,000

 

 

Tổng cộng thu trong kỳ theo sổ

 

2,900,000

1,000,000

 

 

Thực kiểm cuối kỳ  (Ngày 29/5 AL)

 

3,200,000

1,000,000

4,200,000

IV

Đợt 4 (1/6-1/7 AL)

 

 

 

 

1

GĐ A Nam Song (Chi Nhất)

01-06-20

500,000

 

 

2

GĐ Nguyễn Xuân San (Chi NHất)

02-06-20

500,000

 

 

3

Nguyễn Văn Hợi (Chi 3)

08-06-20

500,000

 

 

4

GĐ Kiều Oanh - Viết Sơn (con ông Bình chi 3

08-06-20

500,000

 

 

5

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

08-06-20

1,000,000

 

 

6

Nguyễn Hữu Dương (Con ông Liệu chi Nhất)

14-06-20

1,000,000

 

 

7

Trần Xuân Đông (Con mẹ lan cháu bà Liệu)

14-06-20

100,000

 

 

8

Con cháu O Hòa (cháu Bà Liệu)

14-06-20

100,000

 

 

9

Nguyễn Duy Thành (Chồng Giang, con gái ông Hiếu)

21-06-20

200,000

 

 

10

Người không ghi tên

 

50,000

 

 

 

Tổng cộng thu trong kỳ theo sổ

 

4,450,000

0

 

 

Thực kiểm cuối  kỳ  (Ngày 1/7 AL)

 

4,450,000

0

4,450,000

V

Số đầu kỳ đợt 5 (1/7-15/7 AL)

 

 

 

 

1

Gia đình ông Hạ (con ông Học chi 3)

 

 

1,000,000

 

2

Gia đình ông Đông (con ông Vị, chi Ất)

 

 

500,000

 

3

Gia đình ông Thủy (Cát)

 

 

1,000,000

 

4

Gia đình ông Bình (con ông Tư chi nhất)

 

 

3,000,000

 

5

Gia đình cháu Hoàng (Con ông Cần chi Nhất)

 

 

1,000,000

 

6

Gia đình Hải Sơn (Con ông Bình chi 3)

 

 

2,000,000

 

7

Gia đình ông Chân (Chi Ất)

 

 

1,000,000

 

8

Cháu Đức Anh (Bạn Hải Sơn ở Quy Nhơn)

 

 

1,000,000

 

9

Gia đình ông Lân (con ông Lâm Tân Kỳ)

 

 

1,500,000

 

10

Gia đình ông Lợi (cố Đương chi Nhất)

 

 

1,000,000

 

11

Chị Hà (Con ông Tứ chi Nhất)

 

 

500,000

 

12

Gia đình Kiều Oanh (Con gái ông Bình)

 

 

1,000,000

 

13

Gia đình ông Tam (con ông Đương)

 

 

500,000

 

14

Gia đình cháu Thùy Trang (Cháu ngoại ông Bình bà Phượng)

 

 

1,000,000

 

15

Gia đình bà Thanh (Huệ chi Giáp tam)

 

 

500,000

 

16

Gia đình ông Cảnh (con ông Quyên)

 

 

1,000,000

 

17

Gia đình Quế Hoa (con ông Cát)

 

 

1,000,000

 

18

Cháu Kiên con Bố Trung (ông Hiếu)

 

 

2,000,000

 

19

Nguyễn Hải Dương (Con ông Bình chi Giáp Tam)

 

 

2,000,000

 

20

Nguyễn Việt Cương (con ông Hợi)

 

 

1,000,000

 

21

Cháu Thành con ông Lân (Tân Kỳ)

 

 

500,000

 

22

Gia đình Hòe Phương (Phú Thọ chi Ất)

 

 

500,000

 

23

Cháu Trần Trọng Tuấn (Kim Liên)

 

 

2,000,000

 

24

Cháu Dũng con bố San (Tộc trưởng)

 

200,000

 

 

 

Tổng cộng thu trong kỳ theo sổ

 

200,000

26,500,000

 

 

Tạm kiểm trong kỳ  (Ngày 13/7 AL)

 

200,000

26,500,000

26,700,000

VI

Đợt 6 (13/7-17/7 AL)

 

200,000

 

 

 

Cháu Dũng con ông Sơn Chi 1

 

200,000

 

 

 

Bác Dũng Niệm chi 2 Nam Thanh

 

500,000

 

 

 

Cháu Vinh, Quang con ông Chân chi Ất

 

500,000

 

 

 

Ông Nguyễn Khắc Hiếu chi 3

 

100,000

 

 

 

Bà Trần Thị Hảo (vợ ông Hậu chi 3)

 

500,000

 

 

 

Gia đinh cháu Nam (con ông Dần chi 3)

 

100,000

 

 

 

Gia điình ông Bình Xuân (Chi Ất)

 

200,000

 

 

 

Gia điình ông Sáng (con ông Khoa chi 1)

 

200,000

 

 

 

Gia điình ông Hợi bà Phương (chi 3)

 

500,000

 

 

 

Con cháu bà Hảo (vợ ông Hậu chi 3)

 

500,000

 

 

 

Cháu Hùng (con ông Tùng chi Ất)

 

500,000

 

 

 

Không rõ tên người công đức

 

700,000

 

 

 

Tổng cộng theo sổ sách trong kỳ

 

4,500,000

 

 

 

Tổng kiểm cuối kỳ (ngày 17/7/2020 AL)

 

4,500,000

 

4,500,000

VII

Đợt 7 (17/7-1/10 AL)

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tuấn (Con anh Tú chi Nhất)

 

 

2,000,000

 

2

Người không ghi tên

 

 

2,000,000

 

3

Nguyễn Viết Nghĩa (Con anh Tú)

 

 

1,000,000

 

4

Nguyễn Viết Ninh (Con anh Tú)

 

 

2,000,000

 

5

Hoàng Thế Bảo  (Cháu ngoại bà Báu)

 

100,000

 

 

6

Gia điình Thủy - Đào (con ông Cát chi 1)

 

500,000

 

 

7

Mợ Thanh (vợ Chú Huệ Đà Nẵng)

 

200,000

 

 

 

Tổng cộng theo sổ sách trong kỳ

 

800,000

 

 

 

Tổng kiểm cuối kỳ (ngày 2/10/2020 AL)

 

800,000

7,000,000

7,800,000

VIII

Đợt 8 (1/10-12/10 AL)

 

 

 

 

1

Nguyễn Khắc Hiếu (Chi 3)

 

200,000

 

 

2

Nguyễn Văn Hợi (Chi 3)

 

200,000

 

 

3

Nguyễn Hữu Trung (con ông Hiếu chi 3)

 

200,000

 

 

4

Nguyễn Khắc Hiếu (Chi 3)

 

100,000

 

 

5

Cháu Tấn, Thành (Con ông Lân chi nhất)

 

1,000,000

 

 

6

Nguyễn Viết Đức ( ông Bình chi nhất)

 

500,000

 

 

7

Ông Chất (Thiện, chi nhất)

 

100,000

 

 

8

Bác Dũng Niệm chi 2 Nam Thanh

 

500,000

 

 

9

Gia đình bà Hảo (Chi 3 Vinh)

 

500,000

 

 

10

Ông Cảnh chi giáp tam

 

300,000

 

 

11

Gia điình Bình - Bảo (Chi Ất)

 

100,000

 

 

12

Gia điình cháu Dũng (Ngụ chi Ất)

 

100,000

 

 

13

Bà Hường Ngụ (Chi Ất)

 

50,000

 

 

14

Gia điình Hải, Huệ (Chi nhất)

 

100,000

 

 

15

Nguyễn Văn Hựu

 

300,000

 

 

16

Tiểu chi Bố Ân

 

400,000

 

 

17

Gia điình Ba (ông Song chi Nhất)

 

100,000

 

 

18

Quế con ông Cát

 

300,000

 

 

19

Chị Tý (con ông Cát)

 

100,000

 

 

20

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

 

 

500,000

 

21

Người không ghi tên

 

 

300,000

 

24

GĐ anh Nam  O Sáu (chi nhất)

 

 

3,000,000

 

 

Tổng cộng theo sổ sách trong kỳ

 

5,950,000

 

 

 

Tổng kiểm cuối kỳ (ngày 12/10/2020 AL)

 

5,000,000

10,800,000

15,800,000

IX

Đợt 9 (12/10-15/11 AL)

 

 

 

 

1

Gia đình Thủy - Đào (con ông Cát chi 1)

15-10-20

500,000

 

 

2

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

15-10-20

500,000

 

 

3

Nguyễn Thị Ngân (Con gái ông Dỡ chi ất)

21-10-20

500,000

 

 

4

 cháu Quang - Dương (Con ông Chân chi Ất)

21-10-20

500,000

 

 

5

Gia đình O Bốn (Con ông Loan chi nhất)

22-10-20

500,000

 

 

6

Gia đình Hùng - Hương (con ông Huề chi Nhất)

11-03-20

2,000,000

 

 

7

Gia đình Thủy - Đào (con ông Cát chi 1)

11-05-20

500,000

 

 

8

Gia đinh  Hải - Ngân (Con ông Sâm chi 2)

14-11-20

500,000

 

 

9

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

14-11-20

2,000,000

 

 

10

Gia đinh  Hải - Ngân (Con ông Sâm chi 2)

14-11-20

2,000,000

 

 

11

Nguyễn Văn Sơn (Con ông Đồng chi 2)

14-11-20

2,000,000

 

 

12

Nguyễn Văn Thắng (Con ông Hạ chi 3)

14-11-20

2,000,000

 

 

13

Gia đình Thủy - Đào (con ông Cát chi 1)

14-11-20

1,000,000

 

 

14

Cháu Quang Trung (con anh Bình chi Nhất)

14-11-20

1,000,000

 

 

15

Nguyễn Viết Quế (con ông Cát)

14-11-20

500,000

 

 

16

 cháu Quang - Dương (Con ông Chân chi Ất)

15-11-20

500,000

 

 

17

Gia đình Nguyễn Việt Hùng (Con ông Hợi chi 3 ở Mỹ)

15-11-20

2,000,000

 

 

18

Anh Quế (Con ông Liệu chi Nhất)

15-11-20

500,000

 

 

19

Anh Bình (Con ông Tư chi Nhất)

15-11-20

500,000

 

 

20

Nguyễn Hải Sơn ( con ông Bình Chi 3)

15-11-20

500,000

 

 

21

O Nguyệt (Con ông Quyên chi 3)

15-11-20

100,000

 

 

22

Gia đình oông Cảnh (Con ông Quyên chi 3)

15-11-20

500,000

 

 

23

Gia đình bác Dũng Yến (Chi 2)

15-11-20

500,000

 

 

24

Cháu Kiên con Bố Trung (ông Hiếu)

15-11-20

500,000

 

 

25

Gia đình anh ĐÔng (con ông Công chi 3)

15-11-20

200,000

 

 

26

Bà Thanh (Vợ ông Phượng chi Nhất)

15-11-20

500,000

 

 

27

Bác Châu con o Bơ cháu ngoại cụ Cựu Nguộn chi nhất

15-11-20

300,000

 

 

28

Trần Thị Hảo (Vợ ông Hậu chi 3)

15-11-20

500,000

 

 

29

Nguyễn Mạnh Thường (Chi 2 Nam Thanh)

15-11-20

100,000

 

 

30

Nguyễn Viết Hương (Chi 2 Nam Thanh)

15-11-20

100,000

 

 

31

Nguyễn Văn Hoàng (Con ông Cần Chi 1)

15-11-20

500,000

 

 

32

Nguyễn Văn Hải (con ông Liệu chi 1)

15-11-20

200,000

 

 

33

Nguyễn Quý Lâm (con rể ông Bình chi 3)

15-11-20

500,000

 

 

34

Gia đình O Tư chú Nghiêm (Chi Ất)

15-11-20

500,000

 

 

35

Gia đình A Sáng (con ông Khoa chi 1)

15-11-20

200,000

 

 

36

Nguyễn Viết Hòa (Nhánh Đại Sơn Đô lương)

15-11-20

400,000

 

 

37

Nguyễn Nhật Anh (Con anh Thủy chi 1)

15-11-20

1,000,000

 

 

38

Nguyễn Quang Vượng (Chi 1)

15-11-20

200,000

 

 

39

ÔNg Nguyễn Văn Hợi (Chi 3)

15-11-20

1,000,000

 

 

40

Tiền không ghi tên người công đức

15-11-20

2,800,000

 

 

41

Gia đình cháu Vinh (Con ông Chân chi Ất)

15-11-20

 

500,000

 

42

Gia đình Nguyễn Mạnh Hùng (Con ông Châu chi Nhất)

15-11-20

 

500,000

 

 

Tổng cộng theo sổ sách trong kỳ

 

30,600,000

 

 

 

Tổng kiểm cuối kỳ (ngày 12/10/2020 AL)

 

30,600,000

1,000,000

31,600,000

 

TỔNG TIỀN CÔNG ĐỨC THU ĐƯỢC

 

 

 

105,946,000

TRONG ĐÓ:

Chi Nhất

Chi Nhị

Chi Ba

Chi Ất

43,950,000

8,900,000

36,050,000

9,400,000


Bình luận ( 0 )
.