Thần Tổ chỉ dẫn con cháu làm bàn thờ, đồ thờ.

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 18/03/2019 15:47. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 19/03/2019 08:57. xem:3052

Thần Tổ chỉ dẫn con cháu làm bàn thờ, đồ thờ.


1. Mô tả chung

Tổ cho phép thay mới 3 bàn thờ tổ trong nhà thượng, gồm bàn thờ chính ở giữa và hai bàn thờ Tổ cô, Tổ bá tổ thúc hai bên và đóng mới bàn thờ công đồng ở nhà trung.

2 Quy cách, kích thước bàn thờ.

a. Bàn thờ Tổ đường trong nhà thượng.

- Bàn thờ 3 cấp, đằng sau hậu bành - tam sơn.

- Độ rộng 2 bậc trên:  46 cm

- Độ cao giật cấp 2 bậc trên: 22 cm.

- Độ rộng bàn dưới cùng: 81 cm.

- Chiều ngang bàn thờ phủ bì: 1m77.

- Chiều cao bàn thờ đến mặt dưới cùng: 1m07.

Chạm trổ Long ly quy phượng,  sơn son thiếp vàng.

b. Bàn thờ Tổ bá tổ thúc (Bên tay phải từ ngoài vào), Tổ cô (bên tay trái).

- Bàn thờ 2 cấp, phía sau có hậu bành, tam sơn

- Chiều rộng bậc trên: Rộng 45 cm.

- Mặt dưới: Hạ 22cm, rộng 69 cm.

- Chiều ngang: 1m55 (nếu chật thì 1m27).

- Cao 1m07 từ mặt nền đến mặt bàn thấp.

Chạm trổ Long ly quy phượng, sơn son thiếp vàng.

c. Bàn thờ nhà trung:

- Bàn thờ 3 cấp, đằng sau hậu bành - tam sơn.

- Độ rộng 2 bậc trên:  46 cm

- Độ cao giật cấp 2 bậc trên: 22 cm.

- Độ rộng bàn dưới cùng: 81 cm hoặc 1m05.

- Chiều ngang bàn thờ phủ bì: 1m95.

- Chiều cao bàn thờ đến mặt dưới cùng: 1m07.

Chạm trổ Long ly quy phượng,  sơn son thiếp vàng.

3. Hoành phi câu đối.

- Nhà Thượng: Hiện nay đã có bộ hoành phi câu đối cổ, chỉ được phục chế, không thay mới.

- Nhà trung: Làm câu đối gỗ ốp tròn vào 2 cột hai bên bàn thờ bằng gỗ mít sơn son thiếp vàng.

              + Hoành phi: Đức Lưu Quang.

              + Cột phải ngoài vào: Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh

              + Cột phải trái vào: Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh

              Viết chữ nho, dưới chữ quốc ngữ.

4. Long ngai, Bài vị:

- Long ngai, 2 hộp bài vị cổ, 2 giá gương cổ: Trên bàn thờ Tổ ở nhà thượng - phục chế, sơn son thiếp vàng lại.

- Làm thêm hai bộ long ngai trung đặt hai bên bàn thờ giữa ở nhà thượng.

- Làm mới một Long ngai Đại, 2 long ngai trung đặt bàn thờ nhà trung điện.

Bài vị hiện nay bị mất, Thần tổ sẽ cho viết lại sau (khi lắp đặt bàn thờ).

5. Bát hương:

Bàn thờ Tổ nhà thượng:

- Đặt 1 bát hương mục chủ bằng gỗ đặt ở bậc 2. Chỉ Tộc trưởng, trưởng chi cắm hương khi tế lễ, ngày thường không được cắm. Bát mục chủ hiện  nay là bát cổ nhưng miệng hơi bé, đế không chắc. Có thể đóng bát mới to hơn, và bát cổ để kẹp phía sau bát mới (ngoài nhìn vào không thấy).

- Đặt 1 Bát hương sứ màu vàng to đẹp ở mặt thấp của bàn thờ.

Bàn thờ Tổ cô, Tổ thúc bá: 1 bát hương sứ màu vàng.

Bàn thờ trung điện: 3 bát hương sứ màu vàng, một bát cỡ đại ở giữa và hai bát cỡ trung hai bên. 

6. Cặp hạc gỗ:

- Cặp hạc hiện nay có thể làm mới để trước bàn thờ tổ nhà thượng điện.

- Đóng mới cặp hạc lớn để trước bàn thờ công đồng ở nhà trung điện.

7. Những đồ thờ khác:

Những đồ khác như mâm chè, mâm bồng, cột nến, lư hương, cốc chén, bát đúa... con cháu mua sắm bình thường.

8. Chọn gỗ, nơi đóng

- Toàn bộ đồ thờ chọn gỗ Mít hoặc Dổi (Ròng màu vàng - thể hiện tâm sáng), không chọn gỗ màu tối, đen.

- Đồ thờ đặt tại gốc tổ Nam định (ý Tổ là đặt bàn thờ ở Nam Định, quê gốc của Họ ta), chọn người phúc hậu mà đặt. 

Clip Tổ chỉ về bàn thờ, đồ thờ.


Một số hình ảnh bản thờ tương tự Tổ chỉ để con cháu tham khảo:

Bình luận ( 0 )
.