Thông tin nghiệm thu, quyết toán hạng mục xây dựng công trình nhà thờ.

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 18/11/2019 11:42. xem:3311

Hội đồng Họ tộc, Ban quản lý dự án xin công bố kết quả nghiệm thu, quyết toán hạng mục xây dựng nhà thờ như sau:

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 4/11/2019, Hội đồng Họ tộc, Ban quản lý dự án đã phối hợp với nhà thầu xây dựng tổ chức nghiệm thu, quyết toán công trình.
Theo đó, hai bên đã tiến hành kiểm tra chất lượng, khối lượng các hạng mục; Số lượng, Chủng loại và giá cả từng loại vật tư thiết bị.
Hai bên thống nhất: 

1. Bên B đã thực hiện xây dựng công trình nhà thờ họ Nguyễn Viết bám theo thiết kế đã phê duyệt, có sự bàn bạc với ban quản lý dự án để điều chỉnh các hạng mục chưa hợp lý, bổ sung những hạng mục cần thiết để đạt được một công trình hoàn chỉnh về tâm linh, phong thủy, bền, đẹp và tiết kiệm.
Các hạng mục bên B đã triển khai xây dựng:
- Bờ rào kiên cố cho toàn bộ khuôn viên nhà thờ.
- Phần móng cho toàn bộ Thượng điện, Trung điện và Hạ điện.
- Toàn bộ phần xây dựng nhà thượng điện, trung điện. Nghệ nhân đắp rồng phượng, bờ mái.
- Xây dựng khu bếp, công trình vệ sinh mái bằng, thiết bị hiện đại.
- Phần sân vườn được đắp đất nâng cốt nền thêm 45 cm bằng cát, đổ bê tông 10cm, lát đá xanh đen tự nhiên, vườn hoa, gốc cây được bó vỉa bằng đá nguyên khối.
- Toàn bộ quyết nhà thượng, nhà trung, rồng chầu mây nhà thượng, chiếu thư cửu rồng, rồng chầu thủy nhà trung, bàn thờ đá, lư hương đá ngoài trời. được làm bằng đá tự nhiên, chạm trỗ hoa văn rồng phượng tinh xảo.
- Phần cổng tam quan được xây trụ lõi bê tông, xây gạch và đắp hoa văn tinh xảo. 
- Cánh cửa cổng được làm bằng nhôm đúc nguyên khối mạ đồng giả cổ đẹp.
- Đắp 7 bức tranh đồng giả cổ dọc bờ rào, 2 ông ngựa 2 bên Cổng và 2 ông Quan văn, Quan võ hai bên thượng điện.
- Toàn bộ hệ thống điện, đèn chiếu sáng bằng LED trong nhà lẫn ngoài trời, chiếu sáng sân vườn. 
- Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt đầy đủ. 
- Hệ thống hứng, lọc chứa nước mưa, bơm, lọc cấp nước giếng khoan.
- Đổ bê tông toàn bộ phần cổng và đường vào nhà thờ.
- Làm lại hệ thống bể nước, chuyển nhà vệ sinh cho nhà anh Thành An.
- và nhiều hạng mục phụ khác.

Bên A cũng đã phối hợp tốt, tạo điều kiện cho bên B tổ chức thi công, thường xuyên bố trí lực lượng quản lý dự án, giám sát thi công để phối hợp với bên B trong quá trình thi công công trình. Bên A cũng đã cố gắng thanh toán cho bên B trong điều kiện kinh phí Họ có được để bên B tiến hành công việc được thuận lợi. Số tiền bên A đã thanh toán cho bên B đến thời điểm ngày 4/11/2019 là: 1.175.000.000 đồng.

Tổng giá trị hợp đồng (Theo dự toán chi tiết được phê duyệt):   1.830.102.814 đồng.
Tổng giá trị nghiệm thu, quyết toán                                         :   2.130.000.000 đồng.
Chênh lệch (Tăng)                                                                    :      299.897.187 đồng.
Tổng kinh phí bên A đã chuyển cho bên B                              :   1.175.000.000 đồng.
Tổng kinh phí bên A còn phải chuyển cho bên B                   :       955.000.000 đồng

Chi tiết chi phí và tăng giảm so với  dự toán theo bảng sau:
  
 

TT

Hạng mục

GT Quyết toán

GT Dự toán

Chênh lệch

1

 Phần gạch

           71.010.000

        71.161.868

         (151.868)

2

 Phần Bê tông

         213.060.000

       222.525.954

      (9.465.954)

3

 Phần ngói

         102.744.015

       107.051.201

      (4.307.185)

4

 Phần gạch lát, đá lát

         186.871.000

       120.764.363

     66.106.638

5

 Phần thép

           58.583.000

        46.735.431

     11.847.569

6

 Phần điện nước

           42.741.000

        38.308.362

       4.432.638

7

 Phần nhân công

         304.951.000

       235.389.400

     69.561.600

8

 Phần Đá mỹ nghệ

         343.545.000

       298.875.750

     44.669.250

9

 Phần Con giống

         300.575.000

       287.125.000

     13.450.000

10

 Phần cửa, cửa cổng, đồ dùng

         145.539.000

       151.062.520

      (5.523.520)

11

 Phần cốt pha

           33.397.000

        24.362.650

       9.034.350

12

 Phần trát, hồ xây, hồ láng nền, Sơn

         101.374.000

        67.255.032

     34.118.968

13

 Đào đắp đất, cát ,đá bây

           98.061.000

        81.738.619

     16.322.381

14

 Tháo dỡ nhà, tường cũ

           12.743.000

        24.442.665

    (11.699.665)

15

 Phần phát sinh không có trong dự toán

           83.466.000

                      -  

     83.466.000

 

 Tổng chi phí xây dựng của các hạng mục

    2.098.660.015

  1.776.798.814

  321.861.202

 

 Chi phí lán trại (1%) (Nhà thầu được hưởng theo QĐ)

           20.987.000

        17.768.000

 

 

 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế (2%) (Nhà thầu được hưởng theo QĐ)

           41.973.000

        35.536.000

 

 

 Tổng cộng Họ phải thanh toán cho nhà thầu

    2.161.620.015

  1.830.102.814

  321.861.202

 

 Nhà thầu cung tiến

         31.620.015

 

 

 

   Khấu trừ phần đá vàng đơn giá (220.000 đồng)

8.326.500

 

 

 

   Công đức 23.293.515 đồng cho Họ

23.293.515

 

 

 

 TỔNG TIỀN CÒN LẠI

    2.130.000.000

  1.830.102.814

  299.897.187

   

Phần chênh lệch chủ yếu do:
1. Kích thước, khối lượng thực tế một số hạng mục có sự thay đổi so với thiết kế.
2. Một số hạng mục công trình khi thiết kế chưa có, quá trình triển khai bổ sung.
3. Một số loại vật tư thay đổi trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ của công trình.
4. Một số vật tư qua khảo sát thực tế giá có sự thay đổi so với khi dự toán. 

Các nội dung chênh lệch này BQL dự án đã rà soát với nhà thầu, hai bên thống nhất từng nội dung bằng văn bản và được công khai tại ngày giỗ Tổ để mọi người xem, góp ý trước khi hai bên thống nhất ký kết biên bản nghiệm thu, thanh lý và thanh toán hạng mục công trình.


Họ tộc xin trân trọng thông báo để con cháu được biết. Nếu ai có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn hãy đặt câu hỏi trên facebook hoặc liên hệ với BQL dự án để được cung cấp thông tin chi tiết hơn!

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Viết Quế và Nguyễn Hải Sơn, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời


Bình luận ( 0 )
.