Thông tin Nghiệm thu, Thanh lý hợp đồng xây dựng nhà thờ Họ: phần Mộc

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 10/11/2019 09:35. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện, Nội dung) lúc 10/11/2019 09:46. xem:3414


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ  HỢP ĐỒNG

Số: 01/NT-TL

(V/v Cung ứng và thi công, tôn tạo các hạng mục nhà thờ bằng gỗ  Tại: công trình nhà thờ Đại Tôn họ tộc Nguyễn Viết  Xóm Đông Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

  - Căn cứ hợp đồng giao khoán số 01/HĐGK  ngày … tháng 1 năm 2019

- Căn cứ vào kết quả thực hiện hợp đồng;

     Hôm nay , ngày  05   tháng 11 năm 2019

     Tại : Nhà Thờ Đại Tôn họ tộc Nguyễn Viết

     Xóm đông Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

     Chúng tôi gồm có :

BÊN A: (BÊN GIAO KHOÁN): 

Đại diện HĐGT, BQL Dự án.

Địa chỉ           : Xóm Đông sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

1.Đại diện là  : Ông Nguyễn Văn Nam            Chức vụ: Trưởng ban QLDA

2.Ông             : Ông Nguyễn Văn Bình            Chức vụ: Trưởng Giám sát thi công

Cùng đông đảo thành viên hội đồng họ tộc, ban quản lý dự án, ban giám sát thi công và con cháu trong họ.

Tài khoản       : 3609205254895  Nguyễn Văn Năm

Tại                  : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn

BÊN B: (BÊN NHẬN KHOÁN): 

Đại diện  : Lê Thúc Hoàn      Chức vụ:  Tổ trưởng thi công

Số CMTND     : 0182415837            Cấp ngày 03/11/2013      Tại: CA. Nghệ An

Ông        : Nguyễn Viết Sỹ  Chức vụ: Nhà thầu mộc.

Địa chỉ            : Xóm 6 xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Điện thoại       : ............................ 

Tên TK           : Nguyễn Viết Sỹ        

Tài khoản số   : 3609205149224

Tại                  : Ngân hàng nông nghiệp huyện Nam Đàn

Hai bên đã tiến hành họp nghiệm thu, thanh lý, quyết toán hợp đồng với các nội dung sau:

1. Khối lượng công việc theo hợp đồng.

Bên B đã hoàn thành các hạng mục công việc sau:

1.1  Tôn tạo toàn bộ phần gỗ nhà Thượng điện.

Tôn tạo, phục hồi Thượng điện như nguyên bản cổ cụ thể là:

- Giữ nguyên kích thước, sào mực và hướng nhà thờ.

- Bổ sung lại hai Hồi văn theo kiểu kiến trúc nhà thờ cổ, bốn mái vuốt ngược lên bốn phương. Độ rộng của hồi văn: 1.07m.

- Thay thế lại các phần gỗ hỏng như cột, xà chắp nối, mục nát.

- Đánh ráp lại toàn bộ gỗ cũ của nhà thờ như gỗ mới sạch sẽ để sơn PU.

 

Bên A đánh giá nhà Thượng điện đã được bên B thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật theo hợp đồng đã ký kết.

Về phát sinh kinh phí: Trong quá trình thực hiện, do khi tháo nhà ra để xem xét gỗ hỏng cần thay mới thì hai bên đã thống nhất thay gần như hết toàn bộ phần gỗ do gỗ cũ đã quá lâu năm, mục, hỏng và lão hóa nên chỉ giữ lại 4 cột và 2 vì chính. Do vậy bên A đồng ý tăng kinh phí cho hạng mục nhà thượng từ 200 triệu lên 230 triệu đồng (tăng thêm 30 triệu đồng so với giá hợp đồng), tổng giá trị thanh toán cho nhà thượng điện là 230.000.000 đồng.

 1.2  Làm mới toàn bộ phần gỗ nhà Trung điện.

Làm mới một căn nhà gỗ 3 gian và 2 hồi văn, toàn bộ phần của của trung điện, mái ngói vuốt ngược 4 góc  theo kiến trúc tương tự nhà Tưởng niệm cụ Phan Bội Châu (Nam đàn) bằng chất liệu Lim nam phi. 

 

Hai bên đã tiến hành kiểm tra kích thước sào mực, kiểm tra chất lượng gỗ, kiểm tra khối lượng gỗ thành phẩm và mỹ thuật của nhà.

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh toán nhà trung điện theo đúng giá trị hợp đồng là 720.000.000 đồng, không có phát sinh.

 

1.3. Các hạng mục phát sinh

Bên A đồng ý nghiệm thu cho bên B về một số hạng mục ngoài hợp đồng mà bên B đã thực hiện theo yêu cầu của bên A hoặc do bên B cung tiến như sau:

 

 

TT

Hạng mục

SL

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Bộ cửa Nhà thượng

1

M2

10,212

4.200.000

42.890.400

2

Cửa sổ nhà thượng

2

M2

1,8144

4.200.000

7.620.480

3

Bộ cửa trung điện

1

M2

16,7

4.200.000

70.140.000

4

Cửa sổ nhà trung

2

M2

3,2568

4.200.000

13.678.560

5

Cửa chớp nóc

4

M2

1

4.200.000

4.200.000

6

2 bộ bàn ghế gỗ Lim

2

Bộ

 2

9.500.000

19.000.000

7

2 Tủ đồ gỗ Lim

2

Chiếc

 2

3.500.000

7.000.000

8

2 ghế bàn thờ

2

Chiếc

 2

1.500.000

3.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

167.529.440

 

Trong đó, nhà thầu xin cung tiến cho Họ toàn bộ kinh phí bộ cửa nhà trung điện giá trị 70.140.000 và 14 triệu đồng tiền mặt khấu trừ vào chi phí đóng 2 bộ bàn ghế.

Tổng giá trị thanh toán cho hạng mục phát sinh: 83.389.000 đồng.

 

2.  Thanh toán.

- Tổng giá trị quyết toán của hợp đồng: 1.117.529.000 đồng.

- Giá trị bên B công đức cho nhà thờ: 84.140.000 đồng.

- Giá trị bên A còn phải thanh toán cho bên B: 1.033.390.000 đồng.

- Tính đến ngày hôm nay (5/11), bên A đã thanh toán cho bên B: 725.000.000 đồng.

- Giá trị bên A còn phải thanh toán cho bên B: 308.389.000 đồng.

 

3. Đánh giá chung.

Hai bên thống nhất đánh giá bên B đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình, bên A cũng đã thanh toán cho bên B hơn 70% giá trị hợp đồng theo đúng cam kết. Cả hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng, sau khi bên A thanh toán đủ cho bên B số tiền còn lại hợp đồng tự động được thanh lý.

Biên bản này được in thành 4 bản, Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

          

                     ĐÃ KÝ                                                        ĐÃ KÝ

 

                 Nguyễn văn Nam                                       Lê Thúc Hoàn    


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Hải Sơn, trong nhà


Không có mô tả ảnh.
Bình luận ( 0 )
.