Toàn văn lời Thần tổ dạy con cháu họ Nguyễn Viết (Phần 2)

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 27/01/2019 12:44. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 27/01/2019 12:48. xem:4319

Kết quả hình ảnh cho Dạy con cháu

Ghi chép từ băng ghi âm Thần Tổ dặn con cháu (Chuyên sâu về làm nhà thờ và việc thờ cúng tâm linh).

Vui mừng gặp được cháu con đây

Đông đàn dày họ có ngày hôm nay

Ta đây thần tổ họ này

Nguyễn Viết con nhớ rạng danh một thời

Xưa kia làm quan triều đình

Giúp con giúp cháu nhà mình nhiều ghê

Nhưng trần gian dại dột đủ bể

Từ đường cắt cụt bốn bề không xong

Cụt tày cụt ngọn rành buồn

Giá như mà để bốn mái chầu đông tây nam bắc

Đường danh giúp con cháu rất nhiều

Học hành học vấn ở trần thăng quan

Nhưng mà quan chức bình bình

Chưa lên phụng sự đại quan ở trần

Giờ đây chỉ dạy cháu con

Trùng tu tôn tạo từ đường làm nên

Nhưng mà phải giữ cổ truyền

Nhà này xưa kia bốn mái cất liền đó con

Đừng mần tày đốc người ta gọi cụt đuôi cụt đầu

Bốn góc vuốn ngược rồng chầu về tâm

Con về nghĩ lại bình tâm

Để mà suy xét nghĩa tình trước sau

Tại sao đất nước An Nam

Vua này thoái vị vua kia lên liền

TRấn trừ mọi giặc ngoại xâm

Đền chùa bốn góc về tâm độ trì

Từ đường phụng linh tổ tộc phải suy

Đều là cất ngược bốn góc chầu về

Rồng chầu cá chép hóa rồng

Đông tây nam bắc đội đầu tại gia

Đỉnh nhà lưỡng long chầu nguyệt nhà ta

Bốn góc mái hổ phù thiên định họ mình nha con

Hai đầu hồi có phượng chầu loan

Để cho con cháu hân hoan ở trần

Nhắc con cấm tháo giỡ phá nát từ đường

Cấm kích kê cột chẳng yên tý nào

Các con nâng nền cho thật là cao

Để cho sạch sẽ mát mẻ đời đời nha con

Long ngai bài vị bát hương

Một số mục nát một số còn ở dương

Sắc phong chiếu chỉ mất rồi

Gia phả gốc cũng một thời mất đi

Bởi vì loạn lạc ở trần

Trần gian bất cẩn lỗi lầm về sau

Biết rằng bảo vệ cháu con

Bao nhiêu cuộc kháng chiến đưa thân xác về

Nhắc con nhắc cháu đủ bề

Nghe ta chỉ phán nhiều điều làm đi

Nhớ cho rõ: Sau 23 tháng chạp

Hội đồng gia tộc nấu nước ngũ vị tắm rửa từ đường

Long ngai bài vị bát hương cho sạch

Từ 2/7 đến rằm vu lan báo hiếu vong linh xá tội

hồn về tại từ đường các con nghe

Phụng linh cúng tế nhớ rõ ràng

Văn cúng phải viết, tấu thời phải xin

Con cháu trong họ đáo từ đường

Đã về tế tổ nhất tâm mới thành

Quỳ xuống ngoảnh mặt vào trong

Hướng vào tâm niệm tổ tông độ trì

Vui lòng con cháu đề huề

Cây hương chén nước tỏ lòng thành tâm

Chớ làm mâm cao cổ đẹp trưng bày

Đứa quay đằng ngược đứa quay về đằng xuôi

Đứa quay mông vô nhà thờ, đứa chuyện nhỏ chuyện to rành buồn

Nhắc con nhắc cháu sửa mau cho thành

Giờ đây ta chỉ cháu con

Muốn trùng tu, muốn làm thêm

Các con làm thêm một nếp nhà gỗ 4 mái gọi là trung điện

Còn nhà gốc để đó làm thượng điện

Hỏng hóc sửa lại, ưng sơn son thiếp vàng thì làm, nhưng phải lắp lại 4 mái cho ta

Để con cháu nội ngoại nở hoa sum vầy.

Còn nhà cũ hạ đường, cho cửa trưởng đưa về một bên.

Còn phụng linh tế tự bình bình

Không việc chi cả bình yên mà làm

Hoành phi câu rối rõ ràng

Nhắc con nhắc cháu rõ ràng về sau

Cột quyết đứng trước từ đường

Các con ghi câu đối rõ ràng về sau

Bên phải cột quyết “ Cúc dục ân thâm đông hải đại”

Bên tay trái ngoài nhìn vô “ Sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao”

Mặt ở trong lòng ở dưới bước lên thềm ở bên phải “ Kế dọi tông đường tròn đạo nghĩa”

Bên tay trái “ Truyền đời hậu thế rạng tiền nhân”

Còn từ đường thượng điện cấm không làm bậc tam cấp để ngoài bước thẳng lên cuung chính mà quay lưng trở lại là không được. Làm bậc tam cấp 2 bên, vào bên phải thì ra bên trái và ngược lại chứ không được lên chính giữa rồi quay lưng lại bàn thờ khi đi xuống. Còn cửa ngỏ làm thượng song hạ bản nhớ bốn mùa xuân hạ thu đông cho rõ ràng.

Còn các mui kẻ, các con nhớ làm chữ Thọ. Còn cổ ván ấm giữa xà thượng và xà cấy thì các con làm hai góc hoa thị.

Giờ đây nhắc cháu nhắc con

 Làm đi mọi việc họ mình khang trang

Tuy rằng đang có đại tang

Nhưng không vấn vương chi cả cứ làm đi con

Làm đi mọi việc được liền

Để cho gia cảnh họ mình bình yên

Mệnh cùng số hết là thường

Mệnh tang đến đó số cùng rồi con

Nhưng mà nhắc cháu nhắc con

Việc làm phải nhớ rõ ràng như sau

Khi lợp mái, chuyển ngói, ngồi nóc nhà

Kẻ mà tang khó đại tang đừng ngồi

Lắp rồng chầu phượng phải coi ngày giờ mà lắp

Nhắc con nhắc cháu điều này

Làm xong các con nhớ lấy

Nhớ xin nước chùa Đại Tuệ, nước giếng Vua mai, nước giếng Cốc (Làng sen): 60 lít nước giếng Ngọc Chùa Đại Tuệ, 30 Lít nước giếng đền Vua Mai, 10 Lít nước giếng Cốc Làng sen trộn vào nhau.

Lợp xong các con dùng nước đó vẩy dội trên mái nhà, vẩy dội rồng phượng

Long chầu Hổ phù vẩy dội xong

Còn trong các cột thân nhà các con bắc thang bắc ghê lau sạch sẽ

Xong mới dùng nước ngũ vị tẩy lau nền nhà, tẩy lau đồ tế tự rồi mới khai quang giải uế tiếp linh, rước tiên tổ đáo vu từ đường, yên vịbát hương tại tọa.

Còn cửa cổng từ đường chính các con phải làm cho ta cửa tam quan tức phải có chính vị, tả văn hữu võ. Mà cửa tam quan thì chính giữa là cha mẹ, một bên trai bên gái. Cửa vào luồn ra cúi chứ đi xộng xộng giữa là không được.

Cửa cổng nhà thờ thì trong lòng 1m96, Thân trụ cổng 46 x46, đông tây nam bắc trung thiên bằng nhau. Cao của cột là 3m03 là đỉnh móng nghê.  Thông thủy của cửa 2 bên rộng 1m07 thân cột giống nhau.

Téc môn (gọi là án môn đằng trước ngoài cửa cổng đi vô) : Dài 1m96. Cao 1m27.

Sau tecmon có bàn để thở (là nơi cột ngựa, quân quan về làm việc): Rộng 69, từ téc môn ra 69 cm. Dài 1m25. Cao từ nền sân 1m05. Trên bàn thờ có 1 bát hương, 5 chét, 2 bình hoa.

2 bên có 2 cột cờ, 1 cở thần cờ tổ và một bên cờ tổ quốc.

Trong từ đường các đồ tế cũ, cổ tíchcác con sơn son thiếp vàng lại, giữ lại cho yên.

Lưu truyền vạn cổ thiên thu

Nhắc con nhắc cháu nhiều điều mà nghe

Được mùa chớ phụ ngô khoai

Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng

Đời tiên tổ dựng xây từ đường lấy hướng phất đinh phát tài phát quanbảo hộ cho con cháu nhưng mà con cháu tháo mất 4 góc mái . Đáng lẽ được anh hùng sử tích ở trần, đáng lẽ được quan trần thăng quan tiến chức, dư ăn thừa để nhưng mà tháo mất 4 cái hồi văn nên giờ phải sửa lại, lắp lại cho đầy đủ.

Nhắc con nhắc cháu những điều

Làm đi cho rõ để mọi điều bình an

Giờ đây tháng 9 nhắc con

Anh em trong họ đồng tâm mà làm

Cầu siêu phả độ cho tất cả các linh hồn

Giải cung chết trẻ chết oan chết đường

Cắt nghiệp giải thoát, giải trùng tang trùng phục

Giải cắt tang, đoạn tang, đoạn phục sạch tang để cho các âm hồn được siêu thoát

Làm vô ngày tháng 9 ngày 28, nếu không kịp đến 4/10 hoặc 11/10.

Cấp 9 ngôi nhà 9 bộ đồ dùng đây đủ

107 bộ quân áo, 55 bộ nam trừ đi 21 nam chết trẻ, còn lại già

52 bộ nữ, trừ 19 nữ chết trẻ còn lại là già

Giày dép mũ nón cho đủ đầy

26 hình nhân thế mạng, 13 nam, 13 nữ.

12 hộp vàng hoa, 200 đinh vàng, 200 đinh tiền

Để cầu đường quan chức, học hành bán buôn cho con cho cháu

Cầu trường thọ, và để trả tiền hoàn thổ nợ âm vì con cháu trước đây cất bốc cải cát cất bốc phần mộ khong có tiền hoàn thổ thiếu tiền hoàn long,, long triệu rước hồn cũng không cho nên võ lâm, thổ thần bản xứ người ta đòi.

Con cháu đốt vàng mã thì nhiều nhưng dùng que khêu rách nát, quần rách, áo rách, vải cũng rách, tiền cũng rách, không tiêu không dùng được. Cho nên giờ đây nhắc con cháu đốt tiền vàng thì đừng khêu rách nát.

Còn ngày tế lệ ở nhà thờ họ. Trên kệ long ngai bài vị có 5 miếng trầu cau chẻ ra, dưới có 2 bên 2 đĩa 1 đĩa 7 miếng trầu, một đĩa 9 miếng cho 2 dòng tổ bá, tổ thúc và tổ cô. 

Còn thức ăn, đại diện các chi có 3 cỗ xôi gà và 3 mâm cơm, mỗi mâm có 6 bát cơm, còn thức ăn thì cháu con ăn gì làm nấy.

Hoa tươi, 3 dòng, mỗi dòng 2 bình, mỗi bình 5 bông. Nếu không có thì 1 bông cũng được, không được đơn phương độc mã.

Khi cũng té họ có văn tế rõ ràng, có trước có sau, có nước chè, không được nước lạnh.

Nhắc con cháu những điêuf, khi vào cũng tế thờ bài, lạy thời mới yên. Cho nên khi vào cúng tế đại diện cho các chi vào chủ tế rồi bày cho con cháu cúng tế chứ lâu ni con cháu cứ đứng chòng chòng vái ngược rồi vái xuôi chứ nỏ trúng vô mô cả.

Trước lúc vào hành lệ, quần áo ngay ngắn, rửa tay mặt sạch sẽ có khăn có chậu,  rửa sạch sẽ. Một bên hộ lệ đỏ hương, một bên hộ lệ cầm chai rượu chuẩn bị hiến tửu. Đỏ hương xong đưa cho chính trưởng bước lên một bước, vái bốn vái, bên phải 3 vái, trái 3 vái,  rồi chia hương ra, đại diện các chi vào tế họ. Toàn bộ huynh đệ anh em cửa trưởng các chi bước lên một bước vái giữa 5 vái, ngoảnh bên phải 3 vái bên trái 3 vái.  Xong lùi xuống2 bước vái 3 vái rồi gom hương lại, lên hương tất cả bát hương. Xong rồi một bên hộ tửu cầm chai rượu một cái chén bỏ trong đĩa, rót một chén đầy đưa cho tôc trưởng, bước lên một bước vái 5 vái, quỳ xuống vái 3 vái, cầm chén rượu đổ trửa đất số 8 thành hình chữ tâm. Xong rồi cất chén lên, khi đó mới xướng lễ hờngbái, rồi bình thân phục vị, phù phục ai quỳ rồi cúc cúng bái.Hành lệ, tế lệ thế mới được. Khi đó lên trên các cung thì các đại diện để soát lễ, kiểm tra cau trầu rượu nước xong mới bôi vôi vô lá trầu, rót nước chè rồi mới rót rượu, so đũa lên xôi gà, so đũa lên mâm cơm, rồi mới Hờng bái bình thân phục vị, phù phục giai quỳ cúc cúng bái rồi mới đọc văn khấn. Viết văn cúng cho quen, làm cho đầy đủ, trước đây tế lễ đàng hoàng cúng tế rõ ràng con cháu mới yên, chứ không phải như giờ đâu các con ạ.

Dặn con dặn cháu nhiều điều

Sống ăn chết hưởng cúng cho đúng ngày.     (chết ngày nào cúng ngày đó, đừng cúng trước).

Dặn con dặn cháu, nếu còn cha còn mẹ mà con không may thiệt phận thì phải chít khăn tang cho cha cho mẹ rồi mới nhập quan.

Còn khi cha mẹ chết, dặn con dặn cháu là trước khi khâm lượm phải có cau trầu rượu nước rửa tay chân mặt mũi sạch sẽ và đi báo với tổ tiên cái đã rồi khi đó mới coi giờ vào quan khâm lượm.

Hai nữa dặn con dặn cháu trong họ anh em khi lá rụng thì về cội, có cội mới có nguồn. Gốc to thì cành quả  mới sum suê. Cho nên các con từ làm nhà đến dựng vợ gả chồng, đến làm ăn, thăng quan tiến chức, cho lộc làm ăn nhưng không về vinh quy bái tổ  từ đường. Khi sinh con sinh cháu có báo tổ thế nhưng không có văn có sớ. Cho nên ta biết đây muốn giúp cho con cháu nhưng không có bằng chứng cũng phải chịu. Cho nên dặn con cháu, nếu muốn nhập họ cho cháu, nhập họ cho dâu, thông báo con gái ra cửa nhà, các con lệ bạc tâm thành, cây hương chén nước tỏ lòng thành tâm. Một vài văn khấn nói suông, tuy rằng tờ giấy ta đây biết liền. Cho nên lấy tờ giấy viết văn tấu sớ rồi sinh ra ngày tháng năm, cưới vợ, cưới chồng để báo rồi ta mới bảo hộ cho được. Cho nên họ ta phát đinh rất mạnh, mà đường quan cũng được, học thì giỏi, mọi việc cũng hay nhưng mà ra đời thua thiệt người ta nhiều. Nên dặn con dặn cháu sau này biết để làm các việc như cưới dâu về cũng phải báo, sinh cháu cũng phải báo,  học hành đỗ đạt cũng phải báo và đi mô  về cũng báo. Báo vô thì giúp, giúp thì được. Cho nên các cuộc chiến tranh, ta đây bình yên khỏe mạnh ở trần. Con giòng cháu giống thuở xưa là con cụ lớn thuở xưa triều đình. Cho nên nhắc các con các cháu để các con làm cho được bình yên.

Còn ở tại gia đường, các phái chi thì các con phụng linh tế tự đã yên nhưng dặn các con nhớ tắm nước ngũ vị trên bàn thờ cho sạch sẽ rồi cúng tế chứ lâu ni chỉ có lau cốc chén chứ trửa bàn đồ tế cúng không lau.

Còn về phần mộ của các phái chi đang rải rác đó, cũng cất bốc quy tập đó. Nhưng các con nhớ rằng tiết thanh minh nên cúng tạ để âm hồn được siêu thoát, mát mẻ. Người ta tạ ngược tạ xuôi đông tây, con cháu ta cũng có làm nhưng mà kẻ làm người không. Khi cúng tạ phải báo tại từ đường, xong rồi ra tạ phần mộ thì mọi việc đều yên, xin việc chi thời được rõ ràng, nhắc cho con cháu vậy.

Nhắc lại về nhà thờ:

Các con định làm nhà gỗ, gian giữa tim lại tim 2m56, cột tuyết nhất đến cột sau là 3m02. Triệt hạ 2m55, Kể mái chín chụp. Cửa thượng song hạ bản, phải có ngượng cửa và địa thu.Hai gian hai đầu hồi, rộng một là 1m75, hai là 1m95 tùy các con. Có xà thượng xà hạ, làm cho cẩn thận. Anh em hợp nhất mà làm.

Khi làm các con có trùng tu tháo giỡ có muốn nâng nền thì cứ thế mà nâng, nâng cao mấy cũng được, nhưng từ hòn tám dưới chân cột lên đến nóc nhà không được cắt kê nối cột, không được kê bất kể vật gì cao lên. Chỉ nâng nền cho cao là được.

Hướng, phải định vị cái hướng, hướng trước đây là địa lý người tàu lấy, hướng này sinh đinh cho nên họ nhà mình bom bỏ, rồi mọi việc nhưng không phế tích, không chi cả. Nên con cháu cứ trường tồn mãi. Nhưng mà vì tháo mất cái hồi văn nên rành tức mà rành buồn. Cho nên phải sửa lại để trai gái, du rể bốn mùa xuân xanh, lan quế nở rộ đầy vườn.

Còn việc đang có đại tang thì việc đó không can chi vì trong họ mình chết cùng mệnh cùng số hết, cho nên dặn con dặn cháu cầu siêu phả độ cho tất cả phần hồn, tiền vàng cấp cho ai cũng có cả. Lâu ni con cháu cúng tế thì nhiều nhưng tiền vàng đốt nỏ ghi rõ cho ai cả mà cũng chẳng nhờ ai đưa cho cả.

 Vô cúng tế thì chưa mời về đã cúng rồi, nên dặn con dặn cháu trước khi cúng tế là phải thỉnh ngoài trời trước đã, thỉnh ngũ phương, thổ công, thổ thần, bản xứ từ đường Nguyễn Viết. Thỉnh bản gia tư mệnh táo phủ thần quan từ đường họ tộc Nguyễn Viết. Thỉnh bản xứ thổ công thổ địa chính thần từ đường Nguyễn Viết.Long quân chúa mạch, bản vị phúc thần từ đường Nguyễn Viết. Kiều thỉnh mời Thần tổ, mời tổ, bà tổ cô, tổ bá, tổ thúc, cụ ông, cụ bà, ông, bà, cha mẹ, các chi phái. Mời đáo vu từ đường, kim nhật thượng nguyên xơ xuân chính nguyệt rằm tháng giêng cháu con lệ bạc tâm thành lễ tạ, hoạc theo ngày tế các con cúng tế đó là được. Mời xong rồi, tung âm dương xong rồi các con mới vô nhà thờ, khi đó mới nỏi trống, nổi chiêng lên, rồi thượng hương lễ tửu mà lệ.. Nhưng bên ni là các con không biết nên chỉ chắp tay nói nôm nói suông, có khi có cúng đây nhưng câu ngược câu xuôi nên rành buồn. Nên tổ nhắc cho con cho cháu biết để mà cúng tế.

Mà đặc biệt nhất, có con rể, cháu rể hoặc thông gia người ta có một nén hương là mình cũng phải báo cho rõ ràng, giữa thanh thiên bạch nhật cho to để trọng người ta, mà trọng người ta thì người ta trọng lại, chứ bên đây mần đi rồi  rành sai.

Việc sau khi xây xong nhà thờ, các con trùng tu tẩy uế tiếp linh xong thì đã vô nhà thờ là để dày dép ở ngoài thềm, chứ không phải cứ dày dép chạy lộc cộc trong từ đường vì dày dép đi khắp nơi, vào từ đường tha phân tha bụi tha uế tạp nên nhắc con nhắc cháu không nói tại răng tổ lại trách. Tổ chửi con cháu thì nỏ ai chửi đâu nhưng mà buồn, nhắc cho con cháu vậy để mà biết cúng tế.

Nhắc lại con anh em trong con cháu của phái chi về đây, các chi họ, các từ đường đã yên, chỉ nhắc ngày rằm rắc nước ngủ vị quét cho sạch. Hai nữa dặn con cháu ngoài lăng một tuyệt đối điều cấm kỵ vì trong họ đang có tang, tang ni thì cũng đã lên họ nhưng dặn con dặn cháu  không quét vôi, không nhổ cỏ, không đắp đất. Ra mộ cứ thắp hương khấn vái mời về, để khi sạch tang 27 tháng rồi thì muốn mần chi thì mần. Giờ đang có tang thì chớ đừng làm mới tang. Và hai nữa là bày dạy cho con cháu, từ giờ trở đi khi có tang, nếu khăn tang có rơi giữa bùn bẩn cũng đừng có giặt. Cứ để vậy rồi phủi bụi thôi. Giặt làm mới tang.  24 tháng rồi đốt cho sạch sẽ. Không lại bảo cha bắt con anh bắt em nhưng không phải,  vì hung thần ám khí .. nên dặn con cháu cho dù có nhớp bẩn cũng không được giặt. Giặt mới rồi làm ăn không được, rồi va vấp, khi năm xung tháng hạn có thể mất của, có thể ốm đau rồi nói tại can tại cố..

Con cháu về làm lễ cầu siêu, phả độ đó nhưng mà gần nhà thờ cũng có đền bản cảnh đó các con nhớ có cơi trầu thắp hương mà báo, và hôm nào làm nhà thờ cũng phải có cơi trù thắp hương báo để có quân quan đến hô trì hộ giá cho mà làm.

 Còn làm đây anh em nhất niệm chí thành, đồng tâm hiệp lực việc làm là yên. Khi làm lễ đây cũng nói với các con là trước lúc cầu siêu các con nên có lễ hương vàng đi tất cả các mộ thắp hương và báo về tại từ đường để làm lễ cầu siêu.

Mở 5 cửa ngũ phương Đông Tây Nam Bắc Trung thiên, mở 9 tầng địa phủ, mở 9 tầng địa ngục đang giam giữ. Rồi giải nghiệp chết đường, giải nghiệp chết trẻ, giải nghiệp chết oan. Không chết trong nhà gọi là chết đường, cắt hết. Cô quả cắt hết. Cầu đường tài lộc công danh quan chức cho con cho cháu. Con cháu có các con các cháu đang đi học thì mua hộp thước kẻ đồ dùng rồi rửa nước gừng, ngũ vị để về ta nhờ, một là ngự đồng lên hai là nhờ vua Mai ba là Đức Thánh Trần sẽ ngự đồng lên để rồi khai cho đi học được, khai cho đường quan chức.

Cái thứ 2 là những đứa mô mất tiền mất của, chúng nó chưa chịu trả lập danh sách cho rõ ràng 3 tờ để ta sai quân quan đi ép lấy cho. Nhắc rõ nhất là thằng đang nợ, ghi danh sách cho rọ ràng, để ta sai quân quan đi lấy. Không thể chạy thoát được. Hai nữa nhắc con đến đền Hoàng Mười, xin Đại Thánh Hoàng Mười mở cung tài lộc Đông Tây Nam Bắc Trung thiên cho mà làm mà ăn.

Dặn các con các cháu khi hóa vàng mạ ở nhà riêng cũng rứa mà nhà cao tầng cũng rứa, các con phải hóa trửa đất chứ đừng đốt trên không nỏ nhận được mô, long thần người ta giữ hết. Các con có cúng trên cao cũng phải đưa xuống đất để hóa cho tiếp âm. Khi đốt xong nhớ mang rượu cúng tưới vô. Lấy ba chén rượu khi đốt xong tưới vô để thông thiên thông địa thông hà thông hải để phần âm thấu. Khi con đốt vàng mã nhớ xin thổ công gia thần bản xứ ngũ vị phúc thần cho linh hồn cha mẹ ông bà.. được nhận mã.

 

 

 

 Tham khảo thêm:

    Toàn văn lời Thần tổ dạy con cháu về thờ cúng tâm linh, xây dựng nhà thờ (Phần 1)


 

 

 

 

 

Bình luận ( 0 )
.