Tổng hợp chi phí dự án quy tập, xây dựng khu lăng mộ Tổ

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 24/04/2022 12:02. xem:1466


BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN QUY TẬP, XÂY DỰNG KHU LĂNG MỘ TỔ

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Họ tộc cùng toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị em con cháu dòng họ Nguyễn Viết.

Thay mặt Ban quản lý dự án, tổ Kế toán công trình xin báo cáo chi tiết các khoản chi phục vụ triển khai dự án quy tập, xây dựng khu lăng mộ Tổ (Bao gồm cả chi phí tế lễ, xây dựng và lễ khánh thành).
 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị

SL

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I.

Các chi phí tế lễ, thờ cúng phục vụ xây lăng mộ

42,335,000

 

1

Cầu siêu chẩn tế ngày 8/10

 

 

 

26,690,000

 

-

Tiền quả+ Trầu cau, đồ lễ +  Mã gia tiên

Gói

1

6,520,000

6,520,000

A Nam mua

-

Tiền mã quan, voi, ngựa..

Gói

1

4,000,000

4,000,000

O Sáu mua hộ

-

Tiền sắm mâm chúng sinh + Ốc Lươn phóng sinh

Gói

1

1,820,000

1,820,000

Chị Cần mua

-

Thuê rạp + Loa đài

Gói

1

1,500,000

1,500,000

Hòa Vân

-

Mua dầu, hương

Gói

1

500,000

500,000

A Thanh

-

Mua rượu cúng

Lít

10

30,000

300,000

 

-

Thuê Taxi đi Vinh để chuyển đồ lập đàn lễ

Chuyến

1

200,000

200,000

 

-

Tiền ăn trưa vận chuyển đồ lập đàn từ Vinh về (4 người)

Gói

1

120,000

120,000

 

-

Tiền cúng dường trai tăng (5 thầy)

Gói

1

12,000,000

12,000,000

 

2

Thờ cúng, tế lễ khi xây mộ

 

 

 

3,675,000

 

-

Sắm lễ cúng động thổ làm đường

Gói

1

100,000

100,000

Anh Thanh

-

Sắm lễ cúng cất bốc di chuyển tiểu

Gói

1

1,100,000

1,100,000

(Chị Cần sắm,Thầy Thành lễ)

-

 Đồ Bốc mộ, đồ mã, cá chép, đổi tiền lẻ...

Gói

1

1,290,000

1,290,000

(Bác Dũng)

-

Làm cỗ xôi gà, lễ cúng yên phần mộ (sau khi hoàn tất chuyển mộ)

Gói

1

355,000

355,000

(Loan Dụng)

-

Mua đồ mã hoàn thổ khu mộ cũ

Gói

1

30,000

30,000

Tuấn Long

-

Sắm lễ cúng báo hoàn thành công trình (Họ tự cúng ngày 27 tết)

Gói

1

800,000

800,000

(Loan 500, Chú năm 300)

3

Lễ hoàn điền long mạch, khánh thành

 

 

 

11,970,000

 

-

Tiền vàng mã + Hương, nến (1.1 tr) + 6 bát hương đá cho 6 ngôi mộ nhỏ (600N).

Gói

1

1,700,000

1,700,000

A Hải Sơn mua và công đức

-

Tiền mua qua quả, bánh kẹo, trầu cau, rượu, chè, thuốc, nước, xôi, gà, chè, thịt, trứng, 3 mâm cơm canh cúng trên mộ và nhà thờ, 3 két bia liên hoan.

Gói

1

5,270,000

5,270,000

Tổ phụ nữ (Loan) phụ trách.

-

Đặt 3 mâm cỗ liên hoan

Mâm

3

1,000,000

3,000,000

Đặt Hòa Vân

-

Thuê 2 rạp khánh thành (Nhà thờ + Mộ)

gói

1

1,100,000

1,100,000

Đặt Hòa Vân

-

Mua 7 con cá chép sống làm lễ

gói

1

300,000

300,000

Anh Hậu (con ông Khả chi 2) công đức

-

Lấy nước ngã ba sông bạch hạc

Can

1

300,000

300,000

Chú Hòe (con ông Quế chi Ất công đức)

-

Mua lư hóa vàng khu lăng mộ

Chiếc

1

300,000

300,000

Bác Dũng chi 2 công đức

II.

Chi phí xây dựng công trình

348,095,500

 

1

Làm đường bê tông vào khu mộ

 

 

 

4,595,000

 

a.

Vật tư

 

 

 

 

 

-

Đá Tap Lô

Viên

200

2,300

460,000

 

-

Đá 1/2 (Xe)

Xe

0.5

1,800,000

900,000

 

-

Cát

Xe

2

510,000

1,020,000

 

-

Xi măng

Tạ

4

160,000

640,000

 

b.

Nhân công

 

 

 

 

 

-

Tiền công thợ

Công

4.5

350,000

1,575,000

 

2

Chi phí xây lăng

 

 

 

343,500,500

 

a.

Vật tư xây dựng

 

 

 

58,195,500

 

-

Xi măng

Tạ

43

160,000

6,880,000

 

-

Gạch đặc loại 1

Viên

9500

1,600

15,200,000

 

-

Cát (Xe lớn)

Chuyến

2

500,000

1,000,000

 

-

Cát (Xe nhỏ)

Chuyến

7

350,000

2,450,000

 

-

Thép Phi 6

Kg

52

20,000

1,040,000

 

-

Thép Phi 10

Cây

6

115,000

690,000

 

-

Thép buộc

Kg

19.5

20,000

390,000

 

-

16 khối Bê Tông + ca bơm (Đổ móng)

m3

16

639,000

10,224,000

 

-

Thuê bơm bê tông tươi

Ca

1

3,000,000

3,000,000

 

-

6 khối Bê Tông + Công đổ (Đổ giằng móng và mặt nền)

m3

6

730,000

4,380,000

 

-

Thuê dựng Copha đổ bê tông móng

Gói

1

2,500,000

2,500,000

 

-

Gạch hoa lát nền mộ

Hộp

61

95,000

5,795,000

 

-

Đá chẻ ốp chân móng

Hộp

18.7

195,000

3,646,500

 

-

Mua mộ Nhỏ (lắp cho mộ vô danh)

Chiếc

1

1,000,000

1,000,000

 

b.

Phần đá tự nhiên

 

 

 

243,000,000

 

-

Mộ Tổ hình bông sen

Chiếc

1

56,000,000

56,000,000

 

-

Mộ nhỏ

Chiếc

6

3,000,000

18,000,000

 

-

Điện thờ đá

Chiếc

1

45,000,000

45,000,000

 

-

Tecmôn

Chiếc

1

17,000,000

17,000,000

 

-

Bộ cổng tam quan

Chiếc

1

40,000,000

40,000,000

 

-

Bờ rào đá

Mét

23.1

2,300,000

53,130,000

 

-

Bia mộ + bia đá trong Điện thờ

Gói

1

1,000,000

1,000,000

 

-

Tiểu sành

Cái

5

600,000

3,000,000

 

-

Hỗ trợ thuê Cẩu lớn (Cẩu mộ Tổ)

Ca

0.5

20,000,000

10,000,000

 

-

Nhà thầu hỗ trợ giảm giá

 

 

 

-130,000

 

c.

Nhân công

 

 

 

39,725,000

 

-

Công thợ xây dựng khu mộ

Công

102.5

350,000

35,875,000

 

-

Công giám sát công trình

Công

11

350,000

3,850,000

 

d.

Chi khác

 

 

 

2,580,000

 

-

Mua xăng máy nổ bốc mộ đêm

Gói

1

370,000

370,000

 

-

Mua nước uống cho thợ xây (Nước lọc + Bình)

Gói

1

130,000

130,000

 

-

Trả tiền bơm nước đầm nền

Gói

1

450,000

450,000

 

-

Thuê rạp che làm mộ

Gói

1

1,000,000

1,000,000

 

-

Bồi dưỡng lái xe cầu + thợ làm ngoài giờ

Gói

1

630,000

630,000

 

III.

Ghi nhận và cảm ơn công đức đóng góp (không quy ra tiền)

0

 

1

O Sáu công đức toàn bộ Hoa, Bánh chưng chay, Cỗ chay cầu siêu;

Gói

1

 

0

 

2

O Sáu và anh Nam, chị Lan công đức chi phí sắm lễ cúng ở mộ trong quá trình xác định mộ và sẵm lễ cúng động thổ xây dựng mộ.

Gói

1

 

0

 

3

Hải Sơn ủng hộ chi phí mời thầy Thành từ Hà Nội về (Đi lại, ăn ở, bồi dưỡng) 3 chuyến.

Gói

1

 

0

 

4

Bác Dũng công đức 1 xe cát to + mua 12 suất cơm ăn tối cho chủ và thợ hôm bốc mộ đêm + mua và thuê trồng 4 cây đại trên mộ Tổ.

Gói

1

 

0

 

5

Anh Nguyễn Hữu Trung công đức 16 công giám sát vật tư, công thợ, ghi chép chi phí và quyết toán công trình.

Công

16

 

0

 

6

Chú Bình Chi Ất công đức 1 ca máy cắt bê tông phá lăng cũ.

Ca máy

1

 

0

 

7

Cháu Tập ủng hộ 3 chuyến xe chở đồ lập đàn lễ từ Vinh về

Chuyến

3

 

0

 

8

 Chú Năm, Anh Chất, Anh Tường tham gia khảo sát, chỉ đạo, triển khai, giám sát công trình.

Gói

1

 

0

 

 

TỔNG CHI PHÍ

 

 

 

390,430,500

 

 

Trừ phần chi phí xây dựng mộ ông bà Cát

 

 

 

10,000,000

Gia đình chi trả riêng

 

CHI PHÍ XÂY DỰNG CỦA HỌ

 

 

 

380,430,500

 


KẾ TOÁN DỰ ÁN                   THỦ BỘ                 GIÁM SÁT               TRƯỞNG BAN QLDA           

 

Nguyễn Hữu Trung             Nguyễn Văn Năm       Nguyễn Viết Thanh     Nguyễn Văn Dũng

Bình luận ( 0 )
.