Thông báo mời con cháu gần xa về Tế tổ dịp rằm tháng 11.

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 15/12/2018 05:55. xem:2238
Kính gửi: Con cháu, dâu rể của Họ Nguyễn Viết nhánh Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An

Hội đồng Họ tộc xin thông báo và kính mời toàn thể con cháu về dự lễ tế tổ và lễ công bố dự án Tôn tạo, Xây mới Nhà thờ từ đường Họ đại tôn vào ngày 15-11-2018 AL (Tức ngày 21/12/2018).

Buổi lễ bao gồm: 
Phần 1: Công bố Thành lập  hội đồng họ tộc, Thành lập Ban quản lý xây dựng nhà thờ và Công bố dự án xây dựng nhà thờ: Từ 8h-10h.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Phần 2: Lễ tế tổ: Từ 10-11h

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Phần 3: Liên hoan: Từ 11h15-

Rất mong con cháu gần xa bớt chút thời gian về tế tổ, nắm tinh thần xây dựng nhà thờ và tham gia giao lưu anh em con cháu họ tộc.

Trân trọng.


Bình luận ( 0 )
.